Vem är en digital ledare?

26 November 2019

Vem är en digital ledare? Eller en ledare som lyckas i en digital tid, en tid av komplexitet och av omställning. Jag tror att det är en ledare som har förmågor som ger förutsättningar för organisationer att ställa om och att tänka om. Lyhörd, nyfiken, trygg, strategisk, kommunikativ och vänlig. Det är några av de egenskaper man bör ha. Strategisk styrning, portföljhantering, beslutskraft, diplomati, dataanalys och kundcentrering är några andra förmågor som man behöver ha på sin hand.

Men först – vad menas egentligen med digitalt ledarskap? Och varför så mycket fokus på att kunna leda människor när det är uppenbart att det handlar om en teknisk revolution? 

Maximera kollektiv intelligens

Digitalt ledarskap – eller ledarskap i en digital tid – handlar om att kunna maximera den kollektiva intelligensen och om att göra rätt sak, i rätt tid och ordning. Det är ett ledarskap som kräver fokus på vart vi ska och som möjliggör för människan att vara så kreativ och samverkande som möjligt. Effektmålen för den digitala utvecklingen handlar generaliserat om information över gränser för att skapa största möjliga nytta och förenkling för medborgare/kunder. För att lyckas med det behöver vi jobba med det mänskligaste vi har – våra egna organisationers och individers förmåga till omställning, innovationskultur och effekthemtagning. För det är våra egna stuprör och vanor över hur vi brukar göra saker som är en del av barriärerna för att ställa om i en digital tid. Det handlar ju om mindset. 

Tempo och takt

Det handlar också om att kunna agera i en snabb och föränderlig värld, att ha andra tempon i verksamheten. Det är framför allt det sista som gör att vi behöver sätta ett särskilt epitet på just det här ledarskapet till skillnad från ”vanlig” verksamhetsutvecklande ledning. Man måste kunna leva med risk, driva mot vision snarare än kortsiktiga mål och man behöver vara en kulturbyggare av rang. Men det är inte bara tempo utan också takt. Vissa saker behöver på ett agilt sätt prövas snabbt och nära dem som ska använda våra produkter  andra saker kräver en mer mödosam förändring, och därmed ett annat tempo. Man behöver ha respekt för att lärande tar tid exempelvis och skapa utrymme för lunk och reflektion – trots att förändringstakten är hög. En digital ledare förmår att växla och leda i olika tempon, samtidigt. 

Hållbart och mänskligt

Jag tror att framgångsrikt ledarskap i en digital tid fokuserar mycket på det där med att vara hel människa. En hel och jag vågar drista mig till: en kärleksfull människa. Det är ju något som är ganska långt ifrån de ettor och nollor som man tänker på när man nämner ord som ai, robotar och digitalisering. 

Men för att klara livet i en snabb och föränderlig tid, med datadriven utveckling och teknik som successivt kommer förändra hur vi ser på varandra, livet och samhällets funktioner – så behöver vi medmänsklighet. För att klara att leda i en digital tid behöver vi också något så mänskligt som engagemang och vilja. Det behöver lysa i ögonen och det behöver kännas i rummet att man vill framåt. Det är detta som kommer väl till nytta när motståndet kommer, för det är så klart att det gör. Vi är inte mer än människor och vi gillar det vi är vana vid, men kan tänka oss det som känns löftesrikt på andra sidan bäcken. 

Vi skapar nya normer och värden

Vi behöver det eftersom det är de stora frågorna vi snuddar vid i en tid av samhällsrevolutionerande händelser. För att vi behöver människans empatiska förmåga när vi bestämmer vad data ska bestämma för oss. För att vi behöver förstå att människosynen, den som regleras av det som man kallar ”normalt” förändras i takt med att vi får nya beteenden och åsikter. Det digitala påverkar mycket både åsikter och skapar beteenden vi förut inte visste att vi ville ha. Det kräver ett ansvarsfullt och reflekterande ledarskap för att leda i den här tiden. Ett ansvar för en framtid som ännu inte är här och ett deltagande i samtalet om det samhälle som vi vill ha. Som beslutsfattare går det inte att rycka på axlarna när grunderna för det vi idag känner förändras. Om du har ansvar för andra och för en teknisk utveckling – då är detta en punkt för dig. 

Kommunikation och riktning

De sista förmågorna som jag vill lyfta fram vad gäller att vara en ledare som driver omställning med stöd av data och ny teknik: du behöver kunna kommunicera. Det är a och o i förändringsresan. Utan en riktning som är känd och ett ledarskap som inspirerar till följarskap, så blir det svårt att motivera medarbetarskapet till att dra en lans för visionen och börja förändringen. Om du dessutom i sitt kommunikativa ledarskap väver in vänlighet – så är du i mål. Keep kind and keep on adapting. 

Vem är en digital ledare?

Så vad behöver en digital ledare kunna, göra, tänka?

Lättaste sättet att svara på det är att gå tillbaka till egna erfarenheter. Gör det genom att fundera själv en stund på följande sätt: 

  • Lista de projekt eller initiativ som du sett, varit en del av eller följt som du tycker har lyckats. Stort som smått. 
  • Välj ut ett av de projekt som du tycker var lyckat. 
  • Varför tycker du det var bra? Vilka framgångsfaktorer kan du lista? Skriv fem stycken. 
  • Beskriv det ledarskap som projektet hade. Beskriv den kultur som ledarskapet formade. Beskriv egenskaper genom att göra en lista. Vilka av dessa tycker du är särskilt viktiga för att vara en ledare i en digital tid? Prioritera. 
  • Vad utmärkte sig? Fanns det särskilda arbetssätt? Värderingar? Strategier? Mål? Människor? Något annat?

När du gjort detta så hittar du en beskrivning på ledarskap i en digital tid. Tycker du beskrivningen var bra och sa dig något särskilt – dela gärna insikten med oss andra. 

Vill du också vara en bra ledare i en digital omställning av en verksamhet. Utifrån ovan kan du göra din egen uppskattning på vad du själv behöver vässa av dina förmågor och egenskaper. Själv har jag under ett par års tid fokuserat på kommunikation och relationer – på alla möjliga sätt. 

//Louise

Louise Callenberg är gästbloggare hos Women for Leaders där hon skriver om praktiskt ledarskap i en tid av stora förändringar. Hon också varit deltagare i Women for Leaders Premium Leadership Program samt varit gäst i Karriärpodden. Till vardags är Louise chef för digital samverkan och förnyelse på SKL. Hon är utbildad teolog och har lång erfarenhet av att leda organisationer och människor i förändring. Hon har i sin karriär lett allt från ideella organisationer till statliga förvaltningar bland annat tidigare varit chef för digital verksamhetsutveckling och förvaltning på Stockholm stad.