Equal Employer

Jämställda företag har högre avkastning och nöjdare medarbetare. Men hur kommer en dit då? Jo - genom konkreta handlingsplaner. Vi jobbar tillsammans med er, ger er verktyg och implementerar en struktur för att bli en jämställd arbetsgivare.

Vi jobbar
med

”Jämställdhet är en självklarhet för oss på Telia. Det driver ett företags utveckling framåt och är en förutsättning för att lyckas med vårt arbete att skapa nya generationens telekombolag.”

HELENE BARNEKOW, VD TELIA SVERIGE

Fyra framforskade* fokusområden


Ett helt toolkit med konkreta verktyg och guider

Jämställdhet kan verka svårt och kännas övermäktigt. Det behöver det inte vara. 
Vi hjälper er att sätta upp konkreta handlingsplaner utifrån fyra fokusområden, och lär er att mäta framsteg pa ett enkelt sätt.

Företagskultur

Att arbeta aktivt för en inkluderande företagskultur

Rekrytering

Könsneutrala rekryteringar och rekryteringsprocesser

Belöning & bedömning

Jämställd lönesättning och bedömningspolicy

Hållbart arbetsliv

Skapa förutsättningar för balans mellan jobb, fritid och familjeliv.

Företagskultur

En organisations kultur består av de normer, värderingar och attityder som skapar de beteenden som ligger till grund för ett företag. ”Det är så här vi gör på detta företaget”, är ett uttryck en ibland kan höra, vilket kan vara en ganska bra förklaring av hur en del av kulturen ser ut på just det företaget.

Kapitel

  • Normer och värderingar

  • Inkluderande och empatiskt ledarskap

  • Struktur och makt

  • Extern kommunikation och marknadsföring

*Om du undrar var våra fyra fokusområden kommer ifran, så är svaret enkelt: från forskning. Vår process
 baserar sig på det som forskning visat vara gynsammast för att skapa jämställda arbetsplatser. Så enkelt är det.

Vill du veta mer?

Skicka dina kontaktuppgifter sa kontaktar vi dig!

Jämställdhet är en självklarhet för oss. Vi är väldigt glada över samarbetet med Women for Leaders. Förhoppningsvis kan vi bli förebilder i den här viktiga frågan och tillsammans leda en positiv förändring mot större jämställdhet i näringslivet.

Daniel J:son Lindh, VD på Beamon People

Equal employer

Coachning

Alla är olika. Vi hjälper er med att sätta upp handlingsplaner, mätpunkter och välja de verktyg som passar er organisation bäst, allt för att göra en så stor skillnad som möjligt, på ett sätt som passar er.

Equal Employer

Märkning

Women for Leaders utfärdar märkningen “Equal Employer” till de företag och organisationer som följer Women for Leaders riktlinjer:

  • Arbeta aktivt för inkluderande företagskultur och värderingar
  • Säkerställa att rekryteringsprocesser och alla rekryteringar som genomförs är könsneutrala
  • Arbeta aktivt för en jämställd lönesättning och bedömningspolicy
  • Skapa förutsättningar för ett hållbart arbetsliv där det är balans mellan jobb, fritid och familjeliv.

Genom märkningen kan omvärlden och medarbetarna känna sig trygga med att ledningen arbetar aktivt med jämställdhetsarbetet genom konkreta handlingsplaner. Women for Leaders utfärdar märkningen “Equal employer” och coachar företagsledningen i arbetet.

Pressrelease Telia blir Equal Employer - Women for Leaders 170308
Pressrelease Beamon People blir Equal Employer - Women for Leaders 180116