Equal Employer

Women for Leaders utfärdar märkningen “Equal Employer” som de företag och organisationer får som följer Women for Leaders riktlinjer.

Women for Leaders utfärdar märkningen “Equal Employer” till de företag och organisationer som följer Women for Leaders riktlinjer:

Genom märkningen kan omvärlden och medarbetarna känna sig trygga med att ledningen arbetar aktivt med jämställdhetsarbetet genom konkreta handlingsplaner. Women for Leaders utfärdar märkningen “Equal employer” och coachar företagsledningen i arbetet.

Pressrelease Equal Employer – Women for Leaders 170308