#08 Monica Längbo

Gästen i detta avsnitt är Monica Längbo, HR-direktör ManpowerGroup. Monica har många års erfarenhet av ledarutveckling, chefsrekrytering och strategiskt HR-arbete. Hon har drivit flera stora förändringsprocesser genom åren och talar gärna om hållbarhetsfrågor och vikten av en stark företagskultur och värderingar. Det blir ett samtal som handlar om hennes karriär och hennes väg till att driva HR ur ett affärsperspektiv.