#09 Lena Olving

Lena Olving är VD på Mycronic AB. Hon blev utsedd till Sveriges mäktigaste kvinna i svenskt näringsliv 2010 av Veckans Affärer och Årets Ruter dam förra året. Lena har en gedigen chefskarrriär med många år inom Volvo personvagnar, VD på Samhall och vice VD på Saab AB. Lena har en utbildningsbakgrund som Civilingenjör från Chalmers i ryggen. Detta är en person med stor ledarerfarenhet och framförallt en person med mycket energi och kraft. Det blir ett inspirerande samtal om karriären, livet och ledarrollen.