#110 Maria Andersson

Maria Andersson, VD på Hemfrid, har gjort lite av en ” återvändarkarriär” eftersom hon valde att gå tillbaka till hennes första arbetsgivare Hemfrid efter ekonomistudierna på Handelshögskolan. Detta efter att hon arbetat några år inom vård-och omsorgsföretag Carema. Tillbaka på Hemfrid hade hon först rollen som affärsområdeschef och nu sedan tre år tillbaka har hon rollen som VD. Hemfrid har en nytänkande kultur och har haft en stark tillväxt sedan starten.