#115 Tanja Ilic

Tanja Ilic är VD Svensk Fastighetsförmedling och har en spännande bakgrund som spänner över flera olika branscher. Hennes resa är verkligen ett bevis på hur det kan berika karriären att ha erfarenheter från olika roller och miljöer. I hennes CV hittar man bl a roller som, koncern-vd Taxi Stockholm, försäljningsansvarig för el och utsläppsrätter inom Nasdaq OMX Sverige och för Nord Pool, marknadschef Atos Origin och operativ chef för Regus Business Centre. Hon är också aktivt i flera styrelser både som styrelseordförande och styrelseledamot. En mångfacetterad ledare som har så mycket att dela med sig av!