#19 Darja Isaksson

Gäst i detta avsnitt är supertalangen och superkommunikatören Darja Isaksson, en av våra främsta strateger inom digitalisering. Hon sitter med i Stefan Löfvens Innovationsråd och är rådgivare till Nordiska Ministerrådet.

Darja är grundare av den digitala byrån Ziggy och tidigare VD där, men numera strateg. Vårt samtal kommer bl a handla om hennes tankar och erfarenheter kring företagande och ledarskap men också många andra inspirerande tankar.

”Ju fler vi är som jobbar åt samma håll, desto större skillnad kommer vi göra.”