#24 Charlotte Petri Gornitzka

Detta avsnitt gästas av Charlotte Petri Gornitzka från Sida – Styrelsen för Internationellt Utvecklingssamarbete. Charlotte berättar öppet om “Rädda Barnen-skandalen”, de dubbla lönerna och det mediadrev som uppstod. Charlotte talar också om vikten att våga säga ‘leda’ istället för ‘bidra’ – och hur det faktiskt gör stor skillnad.