#45 Lena Hallin

Den här veckan lär vi känna Sveriges första kvinnliga general i Försvarsmakten – nämligen Lena Hallin. Hon började i Flygvapnet inom stridsledning och luftbevakning och har tjänstgjort på flera skolor och förband. Hon blev också Sveriges första kvinnliga förbandschef vid Ledningsregementet. Under några år var hon dessutom försvarsattaché i London och utsågs alltså 2013 till Brigadgeneral. Vi pratar om kvinnorollen i den otroligt mansdominerade branschen som hon faktiskt befinner sig i, om vad som är viktigt i livet och mycket mer! Häng med och lär känna Lena Hallin som har gjort en väldigt annorlunda karriärresa jämfört med många av mina tidigare gäster!