#73 Anette Rosengren

Anette Rosengren, VD på Fazer Bageri. Anette har en spännande bakgrund där hon bland annat varit med och byggt upp stora välkända varumärken, men också haft ledarroller inom kommunikation, hållbarhet, forskning och utveckling. Anette är verkligen en kvinna med mod, och det är just hennes förmåga att våga som tagit henne till många olika spännande platser och företag genom karriärens gång.