#91 Linn Lenestrand

Detta avsnitt är det tredje i en serie som vi gör tillsammans med Försvarsmakten. I varje avsnitt diskuterar vi en speciell frågeställning som vi försöker tränga djupare in i och denna gång ställer vi oss frågan –” Är det skillnad på att leda män och kvinnor?”
Denna gång träffar jag Linn Lenestrand, Plutonchef och Kurschef i Pedagogik på Militärhögskolan Halmstad – MHS H. Redan under värnplikten fick Linn lära sig mycket om ledarskap, ett ämne som präglar en karriär inom Försvarsmakten. Linn stannade i försvaret, utbildade sig till officer och har i dag jobbat många år inom armén. Tillsammans pratar vi om livet och värderingar, om hur det är att vara kvinna i ett mansdominerat yrke.