#99 Tema – Livet som entreprenör

Eva och Jeanna summerar läget i Women for Leaders och pratar om livet som entreprenörer och var vi befinner oss i vår iver att både driva mission och samtidigt bygga varumärke.
Dessutom pratar vi om starten i Women for Leaders Premium Leadership Program och mycket annat lite huller om buller.