#106 Lena Claesson Welsh

Lena Claesson Welsh är Professor i medicinsk biokemi vid Uppsala universitet. Hon blev utsedd till Årets cancerforskare av Cancerfonden tidigare i år för sina framgångsrika studier om blodkärl och hur cancertumörers blodkärl kan regleras. Lena är också sedan flera år tillbaka ledamot av Kungliga Vetenskapsakademien. Vi kommer förstås att prata om hennes karriär som forskare, som också innehåller stor internationell erfarenhet. Jag passar på att få veta mer om hur forskning egentligen går till- stämmer det som Lena säger, att vara forskare är att vara en professionell problemlösare. En annan fråga som engagerar oss båda är förstås hur den akademiska världen ser ut gällande jämställdhet och vad man gör för att få in fler kvinnor i forskningsvärlden.