Ledarskapsprogram

Det moderna ledarskapet 

I dagens snabbföränderliga värld krävs ett annat typ av ledarskap.

Det räcker inte med att vara duktig inom sitt område med stort fokus på resultat och lönsamhet. Idag är det minst lika viktigt att vara team- och relationsorienterad, att genom ett coachande ledarskap och tydlig kommunikation skapa värderingsstyrda företagskulturer som tar till vara innovation och nytänkande.

I Women for Leaders ledarskapsprogram fokuserar vi på den praktiska kunskapen om det moderna ledarskapet som involverar och engagerar dig och din organisation. Du får verktygen och lär dig hur du använder dem av kvinnliga ledare som driver förändring och leder verksamheter i näringslivet idag. Med ett stort fokus på ditt personliga ledarskap, djup självinsikt och genom ett upplevelsebaserat lärande tar programmen dig och ditt företag till en position som är redo för framtiden.

Det unika med programmet är att modulerna skapats av co-designers, framgångsrika kvinnliga förebilder, som själva är delaktiga och otroligt generösa med sin kunskap och erfarenhet. Det ger en dimension jag inte kunde förutse inför start.

SVERIGECHEF NORDNET DELTAGARE PREMIUM LEADERSHIP PROGRAM 17/18

Eva Trouin