Ledarskapsprogram

Women for Leaders ledarskapsprogram är framtagna för kvinnliga ledare och designade av framstående kvinnliga ledarprofiler från näringslivet.

Mentor Program Woman Lead

Woman Lead is an exciting, high level and intense mentorship program for women with a career in international business.

The yearlong program features five interactive events where mentors and mentees will meet both in group and individual settings to help develop their business network, professional skills and tools, and to gain insight and inspiration around modern leadership best practices – all with the goal of excelling in the fast paced and ever-changing world and professional arena we now live and work in.

Läs mer

Premium Leadership Program

Ett unikt exekutivt ledarprogram för kvinnliga ledare designat av framstående kvinnliga ledarprofiler från näringslivet. Ansök här till nästa omgång av programmet som startar hösten 2019.

För dig som är:

Kvinnliga ledare på ledningsgruppsnivå med minst 5 års chefserfarenhet från resultat- och personalansvariga roller.

Läs mer

Det unika med programmet är att modulerna skapats av co-designers, framgångsrika kvinnliga förebilder, som själva är delaktiga och otroligt generösa med sin kunskap och erfarenhet. Det ger en dimension jag inte kunde förutse inför start.

EVA TROUIN, SVERIGECHEF NORDNET DELTAGARE PREMIUM LEADERSHIP PROGRAM 17/18

Det moderna ledarskapet 

I dagens snabbföränderliga värld krävs ett annat typ av ledarskap.

Det räcker inte med att vara duktig inom sitt område med stort fokus på resultat och lönsamhet. Idag är det minst lika viktigt att vara team- och relationsorienterad, att genom ett coachande ledarskap och tydlig kommunikation skapa värderingsstyrda företagskulturer som tar till vara innovation och nytänkande.

I Women for Leaders ledarskapsprogram fokuserar vi på den praktiska kunskapen om det moderna ledarskapet som involverar och engagerar dig och din organisation. Du får verktygen och lär dig hur du använder dem av kvinnliga ledare som driver förändring och leder verksamheter i näringslivet idag. Med ett stort fokus på ditt personliga ledarskap, djup självinsikt och genom ett upplevelsebaserat lärande tar programmen dig och ditt företag till en position som är redo för framtiden.