Premium Leadership program

Ett unikt exekutivt ledarprogram för kvinnliga ledare designat av framstående kvinnliga ledarprofiler från näringslivet. Ansök här till nästa omgång av programmet som startar hösten 2020.

En föränderlig värld kräver moderna ledare

För kvinnliga ledare designat av framstående kvinnliga ledarprofiler.

I dagens snabbföränderliga värld där affärsmodeller omkullkastas, tempot är konstant uppskruvat och de gängse metoderna för beslutsfattande, styrning och ledning är förlegade krävs ett modernare inkluderande ledarskap.
Deltagarna i Premium Leadership Program kommer att bli redo att:

  • leda företag i digital transformation
  • utöva ett hållbart och exekutivt ledarskap
  • få verktyg som bidrar till att vidareutveckla sig själv, sina medarbetare och verksamheten
  • ha självförtroende och självinsikt för att kunna anta en större roll
  • bli ambassadörer för att förändra
  • Lead the change and change the lead

Ladda ner vår broschyrIntresseanmäl

Quick facts

Du blir en ledare som har alla verktyg och metoder med kapacitet för att kunna leda organisationen in i framtiden.

5 Moduler

Inledande Bootcamp
Digitalt ledarskap
Strategiskt ledarskap
Värderingsstyrt ledarskap

Coachande ledarskap och kommunikation

FÖR DIG SOM ÄR

Kvinnliga ledare på ledningsgruppsnivå med minst 5 års chefserfarenhet från resultat- och personalansvariga roller.

Pris

159 000 SEK exkl konferens- och resekostnader

"Där andra ledarskapsprogram blir teoretiska blir WfL konkret. Alla företag som vill skapa förändring på riktigt när det gäller ledarskap och jämställdhet bör ha WfL på sin agenda."

PRODUCT MANAGER, VOLVO CARS | DELTAGARE 19/20

Alexandra Kindgren

Jeanna Rutherhill & Eva Ekedahl, grundare WfL och programansvariga Premium Leadership Program
Cindy Andersen & Louise Callenberg | Deltagare 18/19

Innehåll

Premium Leadership Program 2020/2021

Bootcamp, moduler och mentorskap - ett ständigt lärande på plats under de fysiska träffarna och mellan tillfällena. 


Inledande bootcamp

18 – 21 September

Allt ledarskap börjar med dig själv.

I avslappnande och trygg miljö startar en resa där du får en ökad insikt om dig själv och ditt personliga ledarskap. Genom upplevelsebaserat lärande varvas övningar kring
teamutveckling och hur du skapar tillit med en första inblick i programmets moduler. På bootcampen läggs också stort fokus vid reflektion, feedback och mindfulness.

 

DESIGNAT AV

Team Women for Leaders

 

VAD FÅR DU MED DIG

Insikt om ditt personliga ledarskap
Teamutveckling
Reflektion och feedback
Verktyg och metoder för att leda ditt företag in i framtiden
Inspiration och strategier för mindfulness

 

DATUM

18 – 21 september 2020

 

Modul 1

Digitalt ledarskap

3 – 4 December

Att leda i en digital värld

Innehåll i korthet

Få kunskaperna och färdigheterna som krävs för att leda förändring i den ständigt uppkopplade världen. I denna modul lär du dig att agera på digitaliseringens möjligheter och utveckla nya affärsmodeller för din verksamhet.

 

DESIGNAT AV

Ann Hellenius, CIO Scandic Hotels

Anne Årneby, CEO Nordic Morning Group

Jeanna Rutherhill, grundare Women for Leaders

 

 

VAD FÅR DU MED DIG

Förståelse för den digitala världen
Insikt om det digitalas inverkan på affärsmodeller
Design-thinking – vad är det och hur kan det användas?
Innovationsstrategier
Hur du leder förändring och kan uppnå den största potentialen

 

DATUM

3 – 4 december 2020

 

Träff med din mentor

Modul 2

Strategiskt ledarskap

28-29 Januari

Få nya perspektiv och inspiration för att utveckla verksamheter.

Innehåll i korthet

I dagens föränderliga värld krävs nya sätt att fatta beslut, styra och leda. I denna modul lär du dig hantera konstant förändring och ta fram strategier som adderar nya värden för dina kunder.

 

DESIGNAT AV

Liza Nyberg, VD Svensk Fastighetsförmedling
Veronica Rörsgård, Managing Director Pysslingen Preschools, Academedia

 

VAD FÅR DU MED DIG

Verktyg att utvärdera företagets prestation och resultat
Förståelse för finansiella rapporter och redovisning i syfte att fatta bättre ledningsbeslut
Verktyg för att ta fram vision, strategi och genomförande
Förståelse för organisationsteorier och styrmekanismer
Styrelsearbete

 

DATUM

28-29 januari 2021

 

Träff med din mentor

Modul 3

Värderingsstyrt ledarskap

11-12 Mars

Värderingsstyrt ledarskap startar med att medvetandegöra dina personliga värderingar, din ledstjärna och drivkrafter.

Innehåll i korthet

Värderingsstyrt ledarskap startar med ditt personliga ledarskap, dina värderingar och drivkrafter. När du har kännedom om dessa kan du utveckla en ändamålsenlig kultur som ligger i linje med verksamhetens högre syfte. Genom ett värderingsstyrt ledarskap kan du skapa delaktighet där alla arbetar mot den gemensamma visionen och de uppsatta målen.

 

DESIGNAT AV

Johanna Frelin, VD Riksbyggen

Frida Lundh, Head of People & Culture Curamando

 

VAD FÅR DU MED DIG

Insikt om ditt och verksamhetens högre syfte
Förståelse för dina personliga värderingar och drivkrafter
Värderingars betydelse i en organisation
Hur du kan leda och styra med värderingar
Process och verktyg för att sätta, påverka och förändra värderingar

 

DATUM

11-12 mars 2021

 

Träff med din mentor

Modul 4

Coachande ledarskap och kommunikation

27-28 Maj

Allting börjar med dig och din kommunikation

Innehåll i korthet

Ett starkt kommunikativt och coachande ledarskap är avgörande för att leda effektiva grupper i framtidens organisationer. Att utveckla och få nycklar till tydliga budskap för såväl intern som extern kommunikation är fokus i denna modul.

 

DESIGNAT AV

Monica Längbo, HR Director Axfood

Eva Ekedahl, grundare Women for Leaders & Karriärpodden

 

VAD FÅR DU MED DIG

Coachande ledarskap och aktivt lyssnande
Feedback, svåra samtal och konflikthantering
Presentationsteknik och mediaträning

DATUM

27-28 maj 2020

 

"Du får en djup förståelse av vad digitalisering verkligen är och din egen roll i denna transformation."

CIO SCANDIC HOTELS, CO-DESIGNER I MODULEN DIGITALT LEDARSKAP

Ann Hellenius

"Coachande ledarskap är inget flum utan en nyckel för att nå ett framgångsrikt resultat."

HR DIRECTOR AXFOOD, CO-DESIGNER I MODULEN COACHANDE LEDARSKAP OCH KOMMUNIKATION

Monica Längbo

Veronica Rörsgård, co-designer och mentor
Deltagare i Premium Leadership Program 18/19

Metodik 

Det moderna ledarskapets grundbultar 

Få verktygen och lär dig hur du använder dem

Vårt fokus är praktisk kunskap som involverar och engagerar dig och din organisation. Genom det moderna ledarskapets fyra grundbultar – framtid, affär, kultur och kommunikation – samt ett stort fokus på ditt personliga ledarskap och självinsikt tar Women for Leaders Premium Leadership Program dig och ditt företag till en position som är redo för framtiden.

Varje modul inleds med att öppna upp för att utforska varje ämne. Genom upplevelsebaserat lärande får du efter varje modul praktiska kunskaper som hjälper dig och din organisation framåt.

015 moduler

02Handplockad grupp och unikt nätverk

03Mentor

Programmet består av 5 moduler där den första modulen är en inledande Bootcamp där stort fokus läggs vid det personliga ledarskapet och dina egna ledaregenskaper.

Bootcampen kommer att pågå under fyra dagar på ett resmål vid Medelhavet. Därefter består varje kurstillfälle av 2 heldagar med en övernattning på kursgård i Stockholmsområdet. Den andra modulen handlar om det digitala ledarskapet, den tredje om det strategiska ledarskapet, den fjärde om det värderingsstyrda ledarskapet och den femte om det kommunikativa och coachande ledarskapet.

Du ingår i en handplockad grupp bestående av kvinnliga ledare som sätts samman utifrån erfarenhet, kompetensnivå och bransch för att skapa ett så dynamiskt utbyte mellan deltagarna som möjligt.

Under programmets gång kommer du också få en mentor som matchas utifrån din specifika erfarenhet och situation. Mentorn kommer du att träffa mellan modulerna och du får stöd i din personliga utveckling som ledare.

Våra co-designers
 & föreläsare

Ann Hellenius

Ann är CIO på Scandic Hotels och har en lång erfarenhet av chefs- och ledarskap, senast som CIO på Bankgirot och Stockholm Stad, som managementkonsult och i olika chefsroller i Sverige och internationellt. Hon har också varit VD och byggt upp ett eget managementkonsultbolag. Hon har arbetat med digitaliseringsfrågor både i näringslivet och inom offentlig sektor. Ann har också fått bl a utmärkelsen Årets CIO i Europa.

Liza Nyberg

Liza Nyberg är VD på Svensk Fastighetsförmedling. Liza förenar ett starkt entreprenöriellt driv med erfarenhet, kompetens och förståelse för bankverksamhet och det regulatoriska ramverk som omgärdar verksamheten. Hon lägger ned mycket tid, kraft och resurser på medarbetarkulturen och har även blivit uppmärksammad för det bl.a. av Universum då hon 2017 mottog årets hederspris i Employer Branding. I Lizas tidigare uppdrag bl.a. som CEO för Collector, Landshypotek Bank, mjukvaruföretaget Emric, Skandiamäklarna och Danske Banks hypoteksinstitut, har hon påvisat en stark förmåga att framgångsrikt driva tillväxt och förändring.

Johanna Frelin

Johanna är nyligen tillträdd VD på Riksbyggen, tidigare VD på Tengbom och dessförinnan VD på utbildningsföretaget Hyper Island där hon arbetade med att lära företag, organisationer och dess medarbetare att framtidsanpassa kunskap, lösningar och tjänster. Hon blev utsedd till Årets VD 2013 och är en mycket anlitad föreläsare i Sverige och internationellt kring digitalisering, globalisering och urbaniseringens påverkan på vår vardag i framtiden.

Monica Längbo

Monica Längbo är HR-direktör på Axfood och har många års erfarenhet av ledarutveckling, chefsrekrytering och strategiskt HR-arbete. Hon har tidigare varit HR-direktör på ManpowerGroup och har också under många år varit ansvarig/ledare för kommunikation och info/PR. Monica har drivit flera stora förändringsprocesser genom åren och brinner för hållbarhetsfrågor, företagskultur och värderingar. Monica är en erfaren både mentor och coach som har stöttat hundratals exekutiva ledare och är en flitig anlitad föreläsare inom ledarskap, förändringsarbete, trender inom arbetsmarknaden och deltagare i olika panelforum.

Veronica Rörsgård

Veronica Rörsgård är Managing Director för Pysslingen Preschools, Academedia. Hon var tidigare EVP HR & IT på Skanska och har erfarenhet av att leda förändringsarbete och utveckla verksamheter. Som tidigare VD för Alumnis svenska verksamhet, har hon byggt upp och lett en konsultorganisation. Hon brinner för att skapa en framgångsrik verksamhet genom att jobba med ledarskap, värderingar och mångfald.

Frida Lundh

Frida är Head of People & Culture Curamando och en erfaren kvinnlig ledare inom mediebranschen. Hon var tidigare Sverigechef för Webtraffic och tf VD för Schibsted Sales. Frida är också styrelseledamot i IAB, International Advertising Bureau. Hon är en flitigt anlitad talare med specialisering på försäljning, människor och medieteknologi.

Anne Årneby

Anne Årneby är koncernchef/CEO på Nordic Morning Group sedan Januari 2017. Anne brinner för förändring och att lyfta fram både människor och bolags utvecklingspotential. Det går som en röd tråd genom hela hennes karriär och hon har bland annat jobbat för Telenor, H&M, IKEA, ComHem, NK, Bisnode och Skellefteå Kraft. Nu leder hon Nordic Morning Group som hjälper sina kunder att driva förändring genom data-driven marknadsföring och service design.

"Det är ett starkt systerskap där vi lyfter varandra. Det handlar inte om att prestera, det handlar om att lära sig."

Tidigare EVP & Head of Sales and Marketing, Scania | Deltagare 19/20

Karin Rådström

Mentorer

FRIDA LUNDH

Head of People & Culture, Curamando

CARINA BRORMAN

Founder, C B Consulting AB  |  Senior rådgivare, Prime Weber Shandwick

PERNILLA RAMSLÖV

VD, NOX Consulting

LIZA NYBERG

VD, Svensk Fastighetsförmedling

ANNE ÅRNEBY

CEO, Nordic Morning Group

PERNILLA WRANÉUS

Head of People Internet of Things, Ericsson

VERONICA RÖRSGÅRD

Managing Director, Pysslingen Preschools

MONICA LÄNGBO

HR Direktör, Axfood

ANN HELLENIUS

CIO, Scandic Hotels

ANNLIE NÄSSÉN

Executive Leader  |  Member Board of Directors

EVA EKEDAHL

Founder, Women for Leaders & Karriärpodden

Tidigare deltagare

Vad våra tidigare deltagare säger.

Deltagare

Katarina Krznaric Mesan

Programmet inspirerar verkligen till att skapa handling, förändring och utveckling. Det genomsyras av ett starkt engagemang och mycket klokhet som det är en ära att få vara en del av.

Läs hela intervjun

Deltagare

Cindy Andersen

Programmet har stärkt och bottnat mitt ledarskap, gett mig nyfikenheten och kraften att accelerera leda mig själv och min organisations utveckling in i framtiden och skapat ett fantastiskt nätverk av kompetens.

Läs hela intervjun

Intresseanmälan


När du anmält ditt intresse kommer du att bli kontaktad av Women for Leader för intervju.