Stay connected, continue to learn and build your executive network

Nu skapar vi en möjlighet för alla deltagare som har gått Women for Leaders ledarskapsprogram att hålla kontakten och fortsätta lära av varandra efter programmen är slut. Det blir en förlängning på det unika nätverk du varit en del av i programmet där du kan fortsätta att utvecklas professionellt, fira framgångar och stötta i utmanande tider – empowerment – som du känner igen från tiden hos oss. Vi välkomnar alla tidigare deltagare från Premium och Acceleration.

Vi ses två gånger per år och samlar alla som har gått Women for Leaders ledarskapsprogram tillsammans med Co-designers och Mentorer i programmen. Du får tillfälle att bygga vidare på ditt affärsnätverk genom att skapa nya kontakter med övriga årskullar.

Träffarna kommer att innehålla erfarenhetsutbyte kring ämnen som intresserar och inspirerar, tillfälle att samlas med sin ursprungliga grupp, mingel och nätverkande. Vi startar på eftermiddagen och avslutar träffen med en gemensam middag.

Quick facts

Innehåll

Lär känna varandra mellan grupperna

Den ursprungliga gruppen ses avskilt

Erfarenhetsutbyte

Föreläsningar och teman kring intressanta och relevanta ämnen

Middag, mingel och nätverkande

För vem

Har du gått Premium eller Acceleration? Då är detta för dig.

Kommande träffar

17 september 2020

26 november 2020