Intervju med Anna Nelson

Anna Nelson, VD & försäljningschef

Vad gjorde att du sökte till programmet? 

Jag ville utveckla mitt eget ledarskap samtidigt som jag ville få möjlighet att diskutera med andra ledare vad som är utmärkande och viktigt för framtiden.

Att programmet pågår under en längre tid, var avgörande för mitt val, då det ger mig möjlighet att tillämpa innehållet och reflektera mellan de olika modulerna.

Vilka utmaningar har du i din roll och ditt företag i dag? 

Som VD har man många utmaningar men några grundläggande är att skapa en attraktiv miljö för de anställda, ta fram de bästa tjänsterna/produkterna för kunderna samt skapa aktieägarvärde.

Detta ställer höga krav på tydligt och transparent ledarskap. Att förstå digitaliseringens påverkan och att hitta hållbara & flexibla lösningar tror jag också är viktiga utmaningar framöver. Här krävs eftertanke och en vilja och förmåga att utvecklas i takt med tiden.

Vad utmärker just det här programmet? 

Att varje modul är uppbyggt och genomfört av extremt erfarna och framgångsrika kvinnliga ledare gör programmet unikt.

Att kunna diskutera och utbyta erfarenheter med alla fantastiska co-designers och övriga deltagare har varit ovärderligt. Det har gett mig stor insikt och en större förståelse för mitt eget ledarskap. Det har även gett mig mycket goda vänner.

Vilken direkt nytta kan du se att du får med dig till din organisation och till dig själv? 

Vi får insikter och verktyg av de främsta kvinnliga ledarna i Sverige.

All den kunskap vi får av dem är ju givetvis ovärderlig och direkt tillämpbar. Jag har under kursen blivit stärkt i min ledarroll och fått en ännu större förståelse för vad jag tycker är viktigt i mitt ledarskap och vad som är mina styrkor. Att till detta få seniora mentorer att jobba med är förstås fantastiskt. I rollen som VD är man oftast relativt ensam med många frågeställningar. Att få tillgång till ett nytt kontaktnät med övriga fantastiska deltagare i liknande roller och co-designers ger en otrolig möjlighet att utveckla idéer och få kloka råd.

Vilka ska gå programmet tycker du? 

Alla med höga ambitioner och en vilja att förbättras.