Intervju med Julia Kronlund

Julia Kronlund, VD @ Sevan 

Vad gjorde att du sökte till programmet? 

Jag skulle gå in i min första VD-roll och kände att jag behövde få mer kött på benen kring olika aspekter av ledarskapet.

Även om jag haft chefsrollen under många år så kändes det viktigt att få ny inspiration och nya verktyg som jag kunde ta med mig in till den nya rollen. För mig var det
också viktigt med mentorskapet då jag inte haft någon mentor under min karriär, vilket jag verkligen kan ångra. Det finns en enorm kraft i det.

Vilka utmaningar har du i din roll och ditt företag i dag? 

Vi är en underdog som ska ompositionera oss, primärt på den nordiska dagligvarumarknaden.

Med små budgetar och slimmad organisation ska vi utmana stora etablerade varumärken och nå den nordiska konsumenten med våra produkter. För mig som ledare handlar mycket om att visa vägen för medarbetarna, göra rätt prioriteringar och framförallt bygga ett riktigt starkt lag som kan göra det omöjliga möjligt. En fantastisk resa har vi framför oss.

Vad utmärker just det här programmet? 

Det första som är otroligt starkt är att programmet byggts tillsammans med de co-designers som håller i de olika modulerna.

Det här är kvinnor som befinner sig mitt i hetluften och tampas med samma utmaningar och svårigheter som oss deltagare. Det gör att allt innehåll känns otroligt relevant och hands-on.

Modulernas olika fokus är noga utvalda och gör också att alla deltagare blir utmanade på olika sätt, beroende på vilken modul vi är inne i.
Något som det är mycket fokus på som jag tycker är viktigt att belysa är hur all inspiration och kunskap vi samlar på oss kan användas i vår vardag. Att bli inspirerad är underbart men det är först när jag verkligen kan omsätta det till värde i min organisation som jag får valuta för pengarna.
lärdomar från sina ledarroller.

Vilken direkt nytta kan du se att du får med dig till din organisation och till dig själv? 

För mig har ledarskapet och chefskapet alltid varit något jag strävat efter och jag har medvetet sökt mig till såna roller.

Men däremot har jag agerat mycket utifrån hjärta snarare än hjärna. Jag är självlärd. Programmet har givit mig en helt annan struktur kring vad det innebär att vara en bra ledare. Jag har fått verktygen att kunna bygga ett riktigt starkt ledarskap på alla fronter i organisationen.

Vilka ska gå programmet tycker du? 

Alla!

Skämt å sido, så tror jag att du som kvinna på ledningsgruppsnivå som känner ett behov av nya idéer, en injektion av kunskap och någon som utmanar ditt ledarskap kommer växa enormt av det här programmet.