Intervju med Katrin Lindahl Wallin

Katrin Lindahl Wallin, CTO @ Volvo Cars - CarebyVolvo 

Vad gjorde att du sökte till programmet? 

Jag kände att jag behövde bli bättre preppad på det som är runt omkring när man sitter i högsta ledningen i ett företag.

Dels arbete mellan styrelse och ledning och hur man hanterar när detta är rörigt samt hur ärlig/tuff versus taktisk behöver/ska man vara men fortfarande kunna vara mig själv och det jag tror på?

Vilka utmaningar har du i din roll och ditt företag i dag? 

Utmanande kultur och ledarskap.

Utmanande och otålig styrelse vilket de flesta bolag har idag.

Vad utmärker just det här programmet? 

Att vi, förutom visst teoretiskt innehåll, får lära oss utav riktiga erfarenheter som designers, co-designers och andra deltagare delar med sig av.

Att vi dessutom använder oss av metoden prototypa och testa tror jag är väldigt värdefullt då det blir mycket lättare från tanke till handling på hemmaplan sedan.

Vilken direkt nytta kan du se att du får med dig till din organisation och till dig själv? 

Rent teoretiskt har programmet avdramatiserat och förenklat vissa bitar såsom digitalt och strategiskt ledarskap med konkreta angreppssätt att ta med sig hem.

För mig har det dock handlat mycket om att jag fått en check och ett ökat självförtroende i att det ledarskap och det sätt jag själv anammat genom åren är rätt, jag ska inte ändra det genuina ledarskap jag så starkt tror på för det är det som är framtiden (jag låg bara lite före.. 🙂

Det jag också har bottnat i än mer är vilka värderingar som är väldigt viktiga för mig och att uttala dem för min omgivning i nya framtida situationer. Har även fått en tight grupp med fantastiska kvinnor som nu står mig nära och som på ett fantastiskt prestigelöst sätt hjälper och peppar varandra. Har också fått tillgång till ett fantastiskt nätverk i form av Women For Leaders grundare, co-designers till programmet samt mentorer där alla verkligen stöttar och hjälper och där jag verkligen kunnat få bra bollplank i de frågor jag efterfrågade när jag valde att gå programmet.

Vilka ska gå programmet tycker du? 

Kvinnor som tar sin första roll i en företagsledning eller redan gör det.

Och som vill ha ett bra nätverk för att kunna diskutera och få peppning de frågor som man behöver hantera längst upp.