Intervju med Linda Lindström

Linda Lindström - Strateg CIO Office, Bankgirot 

Vad gjorde att du sökte till programmet? 

Jag ville stärka mig i mitt ledarskap och få möjlighet till både reflektion kring och konkreta verktyg att använda i min ledarroll. En annan viktig anledning var att utöka mitt affärsnätverk.

Vilka utmaningar har du i din roll och ditt företag i dag? 

Min roll är spännande då jag är förlängd arm till CIO med allt vad det innebär. CIO Office ansvarar både för strategiska frågor, som skapandet av en IT-strategi, till administrativa frågor som årshjul och mötesplanering för att få det dagliga arbetet inom affärsområdet att flyta på.

På ett bolagsövergripande plan är Bankgirot inne i en transformationsresa, där vi inte vet hur framtiden ser ut. Som ledare är det viktigt att kunna vara trygg i sitt ledarskap även under stort förändringstryck.

Vad utmärker just det här programmet? 

Först och främst kärleken och omtanken bakom samtliga detaljer i programmet.

Programmet ger även gott om tid för att på riktigt få träffa och inhämta ”lessons learned” från erfarna, kvinnliga ledare som deltar som co-designeras och föreläsare. Programledarna har haft modet att inte klämma in för mycket ”innehåll”, utan att ge tid för reflektion, det är då de insikterna kommer av sig självt. Och inte minst ”learn-by-doing” i varje modul, som gett en lekfull verktygslåda för allt från att sätta ett företags ”why” till att hantera etiska dilemman.

Vilken direkt nytta kan du se att du får med dig till din organisation och till dig själv?  

Jag står stadigare i mitt ledarskap och mina ledarskapsvärderingar. Jag har fått både konkreta verktyg och mitt Women for leaders-nätverk som ett stöd i bakgrunden.

Vilka ska gå programmet tycker du? 

Kvinnliga ledare som redan kommit en bit i sin karriär och sitt ledarskap men vill få en energiboost, en verktygslåda att använda i sin ledarroll och ett grymt kvinnligt nätverk.