Intervju med Marie Berner Moberg

Marie Berner Moberg, Sales Director Public Sector @ Dell EMC 

Vad gjorde att du sökte till programmet? 

Jag har gått många ledarprogram framförallt internt och kände nu att jag är i en roll där jag även vill ha extern input.

Att få ny inspiration och se hur det ser ut i andra branscher är så bra och nyttigt. Det är viktigt att få perspektiv och ta del av andra ledares lärdomar och erfarenheter.

Vilka utmaningar har du i din roll och ditt företag i dag? 

Att balansera det dagliga operativa med det långsiktiga strategiska ledarskapet och det var framförallt det jag önskade få dela med andra utanför just min bransch.

Jag är övertygad om att det är en utmaning jag delar med många andra.
En utmaning är också att anpassa den globala amerikanska kulturen och se till att göra den gångbar i vår svenska kultur för både medarbetare, partners och kunder.

Vad utmärker just det här programmet? 

Det är definitivt den starka och naturliga kopplingen mellan personlig utveckling och framgångsrikt ledarskap och att vi i ledarrollen behöver integrera båda delar.

Sedan är det så värdefullt att de som har designat modulerna och innehållet i programmet är framgångsrika kvinnliga ledare och förebilder, som är verksamma på toppositioner. Det är så givande att de är med så mycket och delar med sig av både sin personliga erfarenheter och lärdomar från sina ledarroller.

Vilken direkt nytta kan du se att du får med dig till din organisation och till dig själv? 

Det som det här programmet har gett mig mest är självförtroende att våga leda fullt ut på det jag tror så starkt på – nämligen ett värderingsstyrt, mänskligt och modernt ledarskap

Vilka ska gå programmet tycker du? 

Alla kvinnor i ledande befattningar som är nyfikna på att bli sitt bästa jag.

Inte bara som ledare utan också som människa.