Intervju med Sara Lindström

Sara Lindström - Account Director / People & Brand Manager, Strateg Marknadsföring 

Vad gjorde att du sökte till programmet? 

Kommunikationsbranschen befinner sig just nu i kraftig förändring, och förändring kräver starka, kommunikativa ledare som har förmågan att motivera och engagera medarbetare, samtidigt som de kan skapa resultat.

Jag sökte mig till programmet för bidra till ett bättre ledarskap inom min bransch men också för att få handfasta redskap att kunna leda verksamheten framåt på ett strategiskt och hållbart sätt.

Vilka utmaningar har du i din roll och ditt företag i dag? 

Eftersom utvecklingen går extremt fort idag har jag en utmaning att både skapa värde för våra kunder och växa vår affär och samtidigt skapa en hållbar kultur med engagerade medarbetare som levererar varje dag. I vår roll som kommunikationskonsulter krävs det att vi kan förflytta våra kunders varumärken och affär in i framtiden. Det innebär att vi hela tiden måste lära oss nya arbetssätt och tekniker, samtidigt som vi måste ha extremt bra koll på vår omvärld.

Samtidigt möter vi en generation unga medarbetare som ställer helt nya krav på oss arbetsgivare. Företag måste hitta ett större syfte att arbeta mot för att vara relevanta och detta utmanar det traditionella sättet att bedriva företag. Detta sammantaget kräver ett modigt, faciliterande ledarskap som är adaptivt och värderingsdrivet. Women for Leaders ger de rätta redskapen för att lyckas med detta. 

Vad utmärker just det här programmet? 

Det som utmärker Women for Leaders Premium Leadership Program är framför allt tre saker.

För det första får du gedigen kunskap om de viktigaste strategiska områdena en ledare måste bemästra för att lyckas. Kunskapen blandas med spännande och utmanande övningar som du kan ta med dig hem och använda i din egen verksamhet. För det andra får du ett nätverk av kompetenta kvinnor, både co-designers och deltagare. Co-designers har ett engagemang utöver det vanliga och gemenskapen mellan deltagarna blir väldigt stark. Den inledande bootcampen gör verkligen under för den tillit och sammanhållning som krävs för att göra programmet framgångsrikt. Men kanske det allra viktigaste är att du får möjlighet att lära känna dig själv bättre och få djupare förståelse för vem du är som ledare och vad du behöver för att bli den bästa versionen av dig själv i din roll.

Vilken direkt nytta kan du se att du får med dig till din organisation och till dig själv? 

Programmet har gjort att jag lyft blicken och antagit ett ännu större affärsstrategiskt perspektiv i min verksamhet.

Samtidigt ger de olika modulerna otroligt mycket inspiration. De olika övningarna vi lär oss gör att inspirationen direkt kan omsättas i handling i verksamheten och ge riktiga resultat. 

Vilka ska gå programmet tycker du? 

Alla kvinnor som vill ta kontroll över sin egen framtid och som vill vara med och skapa meningsfull förändring, på riktigt – för kvinnor, av kvinnor.