Premium Leadership Program

Ett unikt exekutivt ledarprogram för kvinnliga ledare designat av framstående kvinnliga ledarprofiler från näringslivet. Ansök här till nästa omgång av programmet som startar hösten 2019.

För kvinnliga ledare


designat av framstående kvinnliga ledarprofiler

I dagens snabbföränderliga värld där affärsmodeller omkullkastas, tempot är konstant uppskruvat och de gängse metoderna för beslutsfattande, styrning och ledning är förlegade krävs ett modernare inkluderande ledarskap. Deltagarna i Premium Leadership Program kommer att bli redo att ta positioner som ledare för företag och organisationer i stark förändring in i framtiden.

"Programmet känns så nytänkande och ger mig verkligen kraft och mod. Det känns också tydligt att det är ett stort engagemang från programledare och Co-designers."

Helena Rosengren, affärsområdeschef Sogeti

Snabba fakta

Du blir en ledare som har alla verktyg och metoder med kapacitet för att kunna leda organisationen in i framtiden.

 • 5 moduler

  Inledande Bootcamp, 26 - 29 september 2018
  Digitalt ledarskap, 28 - 29 november 2018
  Strategiskt ledarskap, 23-24 januari 2019
  Värderingsstyrt ledarskap, 12-13 mars 2019
  Coachande ledarskap och kommunikation, 21-22 maj 2019
 • Målgrupp

  Kvinnliga ledare på ledningsgruppsnivå med minst 5 års chefserfarenhet från resultat- och personalansvariga roller.
 • Kostnad

  150 000 SEK ex moms

Våra alumni
jobbar på företag som

Bli redo att leda i stark 
förändring

Du blir redo att leda i stark förändring
 och ta organisationer och företag in i framtiden.

Du blir rustad för:

 • Att leda företag i digital transformation
 • Att utöva ett hållbart och exekutivt ledarskap
 • Att få verktyg som bidrar till att vidareutveckla sig själv, sina medarbetare och verksamheten
 • Att ha självförtroende och självinsikt för att kunna anta en större roll
 • Bli ambassadörer för att förändra - Lead the change and change the lead

"Du får en djup förståelse av vad digitalisering verkligen är och din egen roll i denna transformation."

Ann Hellenius, CIO Bankgirot, Co-designer i modulen Digitalt Ledarskap

Modul 0

Innehåll i korthet

I avslappnande miljö på resmål vid Medelhavet varvas övningar kring det personliga ledarskapet och teamutveckling med första inblick i programmets moduler. Dessutom innehåller bootcampen fysiska, psykologiska och reflekterande övningar.

Modul 0

Inledande bootcamp
Allt ledarskap börjar med dig själv.
 • Designat av

  Team Women for Leaders
 • Vad får du med dig

  Insikt om ditt personliga ledarskap
  Teamutveckling
  Reflektion och feedback
  Verktyg och metoder för att leda ditt företag in i framtiden
  Inspiration och strategier för mindfulness
 • Datum

  26 - 29 september

Modul 1

Innehåll i korthet

Få kunskaperna och färdigheterna som krävs för att leda förändring i den ständigt uppkopplade världen. I denna modul lär du dig att agera på digitaliseringens möjligheter och utveckla nya affärsmodeller för din verksamhet.

Modul 1

Digitalt ledarskap
Att leda i en digital värld
 • Designat av

  Ann Hellenius, CIO Bankgirot
 • Vad får du med dig

  Förståelse för den digitala världen
  Insikt om det digitalas inverkan på affärsmodeller
  Design-thinking - vad är det och hur kan det användas?
  Innovationsstrategier
  Hur du leder förändring och kan uppnå den största potentialen

 • Datum

  28 - 29 november

Jeanna Rutherhill

Grundare Women for Leaders

Ann Hellenius

CIO Bankgirot

Modul 2

Innehåll i korthet

I dagens föränderliga värld krävs nya sätt att fatta beslut, styra och leda. I denna modul lär du dig hantera konstant förändring och ta fram strategier som adderar nya värden för dina kunder.

Modul 2

Strategiskt ledarskap
Få nya perspektiv och inspiration för att utveckla verksamheter.
 • Designat av

  Liza Nyberg, Styrelseordförande New P. and Mountain AB,
  FD VD på Collector
  Veronica Rörsgård, Managing Director Pysslingen Preschools, Academedia
 • Vad får du med dig

  Verktyg att utvärdera företagets prestation och resultat
  Förståelse för finansiella rapporter och redovisning i syfte att fatta bättre ledningsbeslut
  Verktyg för att ta fram vision, strategi och genomförande
  Förståelse för organisationsteorier och styrmekanismer
  Styrelsearbete
 • Datum

  23-24 januari 2019

Veronica Rörsgård

VD Pysslingen Preschools

Liza Nyberg

FD VD på Collector

Modul 3

Innehåll i korthet

Värderingsstyrt ledarskap startar med ditt personliga ledarskap, dina värderingar och drivkrafter. När du har kännedom om dessa kan du utveckla en ändamålsenlig kultur som ligger i linje med verksamhetens högre syfte. Genom ett värderingsstyrt ledarskap kan du skapa delaktighet där alla arbetar mot den gemensamma visionen och de uppsatta målen.

Modul 3

Värderingsstyrt ledarskap
Värderingsstyrt ledarskap startar med att medvetandegöra dina personliga värderingar, din ledstjärna och drivkrafter
 • Designat av

  Johanna Frelin, CEO Tengbom
 • Vad får du med dig

  Insikt om ditt och verksamhetens högre syfte
  Förståelse för dina personliga värderingar och drivkrafter
  Värderingars betydelse i en organisation
  Hur du kan leda och styra med värderingar
  Process och verktyg för att sätta, påverka och förändra värderingar
 • Datum

  12-13 mars 2019

Frida Lundh

Senior Advisor Curamando

Johanna Frelin

CEO Tengbom

Modul 4

Innehåll i korthet

Ett starkt kommunikativt och coachande ledarskap är avgörande för att leda effektiva grupper i framtidens organisationer. Att utveckla och få nycklar till tydliga budskap för såväl intern som extern kommunikation är fokus i denna modul.

Modul 4

Coachande ledarskap och kommunikation
Allting börjar med dig och din kommunikation
 • Designat av

  Monica Längbo, HR Director Manpower Group
 • Vad får du med dig

  Affärs- och varumärkesstrategi, strategisk kommunikation och PR
  Presentationsteknik och mediaträning
  Coachande ledarskap och aktivt lyssnande
  Feedback, svåra samtal och konflikthantering
 • Datum

  21-22 maj 2019

Eva Ekedahl

Grundare Women for Leaders

Monica Längbo

HR Direktör

Det moderna ledarskapets grundbultar

Få verktygen och lär dig hur du använder dem

Vårt fokus är praktisk kunskap som involverar och engagerar dig och din organisation. Genom det moderna ledarskapets fyra grundbultar - framtid, affär, kultur och kommunikation - samt ett stort fokus på ditt personliga ledarskap och självinsikt tar Women for Leaders Premium Leadership Program dig och ditt företag till en position som är redo för framtiden. Varje modul inleds med att öppna upp för att utforska varje ämne. Genom upplevelsebaserat lärande får du efter varje modul praktiska kunskaper som hjälper dig och din organisation framåt.

5 moduler

Programmet består av 5 moduler där den första modulen är en inledande Bootcamp där stort fokus läggs vid det personliga ledarskapet och dina egna ledaregenskaper. Bootcampen kommer att pågå under fyra dagar på ett resmål vid Medelhavet. Därefter består varje kurstillfälle av 2 heldagar med en övernattning på kursgård i Stockholmsområdet. Den andra modulen handlar om det digitala ledarskapet, den tredje om det strategiska ledarskapet, den fjärde om det värderingsstyrda ledarskapet och den femte om det kommunikativa och coachande ledarskapet.Handplockad grupp och unikt nätverk

Du ingår i en handplockad grupp bestående av kvinnliga ledare som sätts samman utifrån erfarenhet, kompetensnivå och bransch för att skapa ett så dynamiskt utbyte mellan deltagarna som möjligt.Mentor

Under programmets gång kommer du också få en mentor som matchas utifrån din specifika erfarenhet och situation. Mentorn kommer du att träffa mellan modulerna och du får stöd i din personliga utveckling som ledare.

Efter programmet

"Jag har fått självförtroende att våga leda fullt ut på det jag tror så starkt på - nämligen ett värderingsstyrt, mänskligt och modernt ledarskap"

Läs intervjun med Marie Berner Moberg, Sales Director Dell EMC

Våra co-designers
 & föreläsare

framstående ledarprofiler
Ann Hellenius

Ann är CIO på Bankgirot och har en lång erfarenhet av chefs- och ledarskap, senast som CIO på Stockholm Stad, som managementkonsult och i olika chefsroller i Sverige och internationellt. Hon har också varit VD och byggt upp ett eget managementkonsultbolag. Hon har arbetat med digitaliseringsfrågor både i näringslivet och inom offentlig sektor. Ann har också fått bl a utmärkelsen Årets CIO i Europa.

Liza Nyberg

Liza förenar ett starkt entreprenöriellt driv med erfarenhet, kompetens och förståelse för bankverksamhet och det regulatoriska ramverk som omgärdar verksamheten. Hon lägger ned mycket tid, kraft och resurser på medarbetarkulturen och har även blivit uppmärksammad för det bl.a. av Universum då hon 2017 mottog årets hederspris i Employer Branding. I Lizas tidigare uppdrag bl.a. som CEO för Collector, Landshypotek Bank, mjukvaruföretaget Emric, Skandiamäklarna och Danske Banks hypoteksinstitut, har hon påvisat en stark förmåga att framgångsrikt driva tillväxt och förändring.

Johanna Frelin

Johanna är VD på Tengbom sedan en tid och var dessförinnan VD på utbildningsföretaget Hyper Island där hon arbetade med att lära företag, organisationer och dess medarbetare om framtiden och framtidsanpassa kunskap, lösningar och tjänster. Hon blev utsedd till Årets VD 2013 och är en mycket anlitad föreläsare i Sverige och internationellt kring digitalisering, globalisering och urbaniseringens påverkan på vår vardag i framtiden.

Monica Längbo

Monica är HR-direktör och har många års erfarenhet av ledarutveckling, chefsrekrytering och strategiskt HR-arbete. Hon har tidigare varit HR-direktör på ManpowerGroup och har också under många år varit ansvarig/ledare för Kommunikation- och Info/PR. Monica har drivit flera stora förändringsprocesser genom åren och brinner för hållbarhetsfrågor, företagskultur och värderingar. Monica är en erfaren både Mentor och Coach som har stöttat hundratals exekutiva ledare och är en flitig anlitad föreläsare inom ledarskap, förändringsarbete, trender inom arbetsmarknaden och deltagare i olika panelforum.
 

Veronica Rörsgård

Veronica Rörsgård, har nyligen tillträtt som Managing Director för Pysslingen Preschools. Hon var tidigare EVP HR & IT på Skanska och har erfarenhet av att leda förändringsarbete och utveckla verksamheter. Som tidigare VD för Alumnis svenska verksamhet, har hon byggt upp och lett en konsultorganisation. Hon brinner för att skapa en framgångsrik verksamhet genom att jobba med ledarskap, värderingar och mångfald.

Frida Lundh

Frida är senior rådgivare på Curamando och en erfaren kvinnlig ledare inom mediebranschen. Hon var tidigare Sverigechef för Webtraffic och tf VD för Schibsted Sales. Frida är också styrelseledamot i IAB, International Advertising Bureau. Hon är en flitigt anlitad talare med specialisering på försäljning, människor och medieteknologi.

Anne Årneby

Anne Årneby är koncernchef/CEO på Nordic Morning Group sedan Januari 2017. Anne brinner för förändring och att lyfta fram både människor och bolags utvecklingspotential. Det går som en röd tråd genom hela hennes karriär och hon har bland annat jobbat för Telenor, H&M, IKEA, ComHem, NK, Bisnode och Skellefteå Kraft. Nu leder hon Nordic Morning Group som hjälper sina kunder att driva förändring genom data-driven marknadsföring och service design.

Hélène Barnekow

Hélène Barnekow, är en erfaren ledare inom IT och telecom, senast som VD för Telia Sverige. Hon har gjort en spännande internationell karriär och har arbetat i ledarroller i flera olika länder och världsdelar framförallt inom it- och mobilt på företag som EMC, Sony Ericsson och Ericsson.  Hélène arbetar intensivt och framgångsrikt med kultur och värderingar och för att skapa den nya generationens telekombolag. Hon brinner för att få fram fler kvinnliga ledare och  ett inkluderande ledarskap.

Mentorer

 • Katarina Romell

  Head of Marketing and Communications, Grupp F12
 • Lisa Farrar

  CDO/CEO, Nordic Choice Hotels/eBerry
 • Anne Årneby

  CEO, Nordic Morning Group
 • Lena Lyckenvik

  VD a prima vista Management
 • Monica Längbo

  HR Direktör
 • Frida Lundh

  Senior Advisor Curamando
 • Liza Nyberg

  Styrelseordförande New P. and Mountain AB, FD VD på Collector

Tidigare deltagare
Eva Trouin

Country Manager Sweded, Nordnet

Det unika med programmet är att modulerna skapats av co-designers, framgångsrika kvinnliga förebilder, som själva är delaktiga och otroligt generösa med sin kunskap och erfarenhet. Det ger en dimension jag inte kunde förutse inför start.

Läs intervjun

Christina Kennedy

Editor-in-chief & Area Business Director at Bonnier Business Media, Bonnier

Elin Brozén

Verksamhetschef, kommunikationsavdelningen Region Västmanland

Ann-Charlotte Sjöqvist

Marketing Director/Regionchef, Ninetech

Julia Kronlund

VD, Sevan

Marie Berner Moberg

Sales Director Public Sector, Dell EMC

Det som det här programmet har gett mig mest är självförtroende att våga leda fullt ut på det jag tror så starkt på - nämligen ett värderingsstyrt, mänskligt och modernt ledarskap

Läs intervjun

Helena Rosengren

Office/staffing Manager, Sogeti

Programmet känns så nytänkande och ger mig verkligen kraft och mod. Det känns också tydligt att det är ett stort engagemang från programledare och Co-designers

Katrin Lindahl Wallin

CTO, Volvo Cars- CarebyVolvo

"WFL Premium är 'på riktigt' - det lär mig hantera de verkliga situationerna, (som inte finns beskrivna i någon bok), och att tro än starkare på mig själv och mitt ledarskap."

Läs intervjun

Anna Nelson

VD & försäljningschef inom IT-branschen

Att varje modul är uppbyggt och genomfört av extremt erfarna och framgångsrika kvinnliga ledare gör programmet unikt. Att kunna diskutera och utbyta erfarenheter med alla fantastiska co-designers och övriga deltagare har varit ovärderligt.

Läs intervjun

Lisa Berg Rydsbo

CMO, Apica Systems

Ansök idag!