Ledarprogram

enter Ett unikt exekutivt ledarprogram för kvinnliga ledare designat av framstående kvinnliga ledarprofiler från näringslivet. Ansök här till nästa omgång av programmet som startar hösten 2018.

För kvinnliga ledare


designat av framstående kvinnliga ledarprofiler

http://cedriclefebvre.com/2011/11/they-were-telling-me-a-story-goes-china/ I dagens snabbföränderliga värld där affärsmodeller omkullkastas, tempot är konstant uppskruvat och de gängse metoderna för beslutsfattande, styrning och ledning är förlegade krävs ett modernare inkluderande ledarskap. Deltagarna i Premium Leadership Program kommer att bli redo att ta positioner som ledare för företag och organisationer i stark förändring in i framtiden.

"Programmet känns så nytänkande och ger mig verkligen kraft och mod. Det känns också tydligt att det är ett stort engagemang från programledare och Co-designers."

Helena Rosengren, affärsområdeschef Sogeti

Snabba fakta

Du blir en ledare som har alla verktyg och metoder med kapacitet för att kunna leda organisationen in i framtiden.

 • 5 Moduler

  Inledande Bootcamp, 27 - 30 september 2018
  Digitalt ledarskap, 29 - 30 november 2018
  Strategiskt ledarskap, 24-25 januari 2019
  Värderingsstyrt ledarskap, 14-15 mars 2019
  Coachande ledarskap och kommunikation, 23-24 maj 2019
 • Målgrupp

  Kvinnliga ledare på ledningsgruppsnivå med minst 5 års chefserfarenhet från resultat- och personalansvariga roller.
 • Kostnad

  150 000 SEK ex moms

Våra alumni
jobbar på företag som

Bli redo att leda i stark 
förändring

Du blir redo att leda i stark förändring
 och ta organisationer och företag in i framtiden.

Du blir rustad för:

 • Att leda företag i digital transformation
 • Att utöva ett hållbart och exekutivt ledarskap
 • Att få verktyg som bidrar till att vidareutveckla sig själv, sina medarbetare och verksamheten
 • Att ha självförtroende och självinsikt för att kunna anta en större roll
 • Bli ambassadörer för att förändra - Lead the change and change the lead

"Du får en djup förståelse av vad digitalisering verkligen är och din egen roll i denna transformation."

Ann Hellenius, CIO Bankgirot, Co-designer i modulen Digitalt Ledarskap

Modul 0

Innehåll i korthet

I avslappnande miljö på resmål vid Medelhavet varvas övningar kring det personliga ledarskapet och teamutveckling med första inblick i programmets moduler. Dessutom innehåller bootcampen fysiska, psykologiska och reflekterande övningar.

Modul 0

Inledande bootcamp
Allt ledarskap börjar med dig själv.
 • Designat av

  Team Women for Leaders
 • Vad får du med dig

  Insikt om ditt personliga ledarskap
  Teamutveckling
  Reflektion och feedback
  Verktyg och metoder för att leda ditt företag in i framtiden
  Inspiration och strategier för mindfulness
 • Datum

  27 - 30 september

Modul 1

Innehåll i korthet

Få kunskaperna och färdigheterna som krävs för att leda förändring i den ständigt uppkopplade världen. I denna modul lär du dig att agera på digitaliseringens möjligheter och utveckla nya affärsmodeller för din verksamhet.

Modul 1

Digitalt ledarskap
Att leda i en digital värld
 • Designat av

  Ann Hellenius, CIO Bankgirot
 • Vad får du med dig

  Förståelse för den digitala världen
  Insikt om det digitalas inverkan på affärsmodeller
  Design-thinking - vad är det och hur kan det användas?
  Innovationsstrategier
  Hur du leder förändring och kan uppnå den största potentialen

 • Datum

  29 - 30 november

Ann Hellenius

CIO Bankgirot

Modul 2

Innehåll i korthet

I dagens föränderliga värld krävs nya sätt att fatta beslut, styra och leda. I denna modul lär du dig hantera konstant förändring och ta fram strategier som adderar nya värden för dina kunder.

Modul 2

Strategiskt ledarskap
Få nya perspektiv och inspiration för att utveckla verksamheter.
 • Designat av

  Liza Nyberg, CEO Collector Bank
  Veronica Rörsgård, EVP HR & IT på Skanska
 • Vad får du med dig

  Verktyg att utvärdera företagets prestation och resultat
  Förståelse för finansiella rapporter och redovisning i syfte att fatta bättre ledningsbeslut
  Verktyg för att ta fram vision, strategi och genomförande
  Förståelse för organisationsteorier och styrmekanismer
  Styrelsearbete
 • Datum

  24-25 januari 2019

Veronica Rörsgård

EVP HR & IT på Skanska

Liza Nyberg

CEO Collector Bank

Modul 3

Innehåll i korthet

Värderingsstyrt ledarskap startar med ditt personliga ledarskap, dina värderingar och drivkrafter. När du har kännedom om dessa kan du utveckla en ändamålsenlig kultur som ligger i linje med verksamhetens högre syfte. Genom ett värderingsstyrt ledarskap kan du skapa delaktighet där alla arbetar mot den gemensamma visionen och de uppsatta målen.

Modul 3

Värderingsstyrt ledarskap
Värderingsstyrt ledarskap startar med att medvetandegöra dina personliga värderingar, din ledstjärna och drivkrafter
 • Designat av

  Johanna Frelin, CEO Tengbom
 • Vad får du med dig

  Insikt om ditt och verksamhetens högre syfte
  Förståelse för dina personliga värderingar och drivkrafter
  Värderingars betydelse i en organisation
  Hur du kan leda och styra med värderingar
  Process och verktyg för att sätta, påverka och förändra värderingar
 • Datum

  14-15 mars 2019

Hélène Barnekow, föreläsare

CEO Telia Sverige

Johanna Frelin

CEO Tengbom

Modul 4

Innehåll i korthet

Ett starkt kommunikativt och coachande ledarskap är avgörande för att leda effektiva grupper i framtidens organisationer. Att utveckla och få nycklar till tydliga budskap för såväl intern som extern kommunikation är fokus i denna modul.

Modul 4

Coachande ledarskap och kommunikation
Allting börjar med dig och din kommunikation
 • Designat av

  Monica Längbo, HR Director Manpower Group
  Frida Lundh, Senior Advisor Curamando
 • Vad får du med dig

  Affärs- och varumärkesstrategi, strategisk kommunikation och PR
  Presentationsteknik och mediaträning
  Coachande ledarskap och aktivt lyssnande
  Feedback, svåra samtal och konflikthantering
 • Datum

  23-24 maj 2019

Monica Längbo

HR Director Manpower Group

Frida Lundh

Senior Advisor Curamando

Det moderna ledarskapets grundbultar

Få verktygen och lär dig hur du använder dem

Vårt fokus är praktisk kunskap som involverar och engagerar dig och din organisation. Genom det moderna ledarskapets fyra grundbultar - framtid, affär, kultur och kommunikation - samt ett stort fokus på ditt personliga ledarskap och självinsikt tar Women for Leaders Premium Leadership Program dig och ditt företag till en position som är redo för framtiden. Varje modul inleds med att öppna upp för att utforska varje ämne. Genom upplevelsebaserat lärande får du efter varje modul praktiska kunskaper som hjälper dig och din organisation framåt.

5 moduler

Programmet består av 5 moduler där den första modulen är en inledande Bootcamp där stort fokus läggs vid det personliga ledarskapet och dina egna ledaregenskaper. Bootcampen kommer att pågå under fyra dagar på ett resmål vid Medelhavet. Därefter består varje kurstillfälle av 2 heldagar med en övernattning på kursgård i Stockholmsområdet. Den andra modulen handlar om det digitala ledarskapet, den tredje om det strategiska ledarskapet, den fjärde om det värderingsstyrda ledarskapet och den femte om det kommunikativa och coachande ledarskapet.Handplockad grupp och unikt nätverk

Du ingår i en handplockad grupp bestående av kvinnliga ledare som sätts samman utifrån erfarenhet, kompetensnivå och bransch för att skapa ett så dynamiskt utbyte mellan deltagarna som möjligt.Mentor

Under programmets gång kommer du också få en mentor som matchas utifrån din specifika erfarenhet och situation. Mentorn kommer du att träffa mellan modulerna och du får stöd i din personliga utveckling som ledare.

Efter programmet

"Jag har fått självförtroende att våga leda fullt ut på det jag tror så starkt på - nämligen ett värderingsstyrt, mänskligt och modernt ledarskap"

Läs intervjun med Marie Berner Moberg, Sales Director Dell EMC

Våra co-designers
 & föreläsare

framstående ledarprofiler
Frida Lundh

Senior rådgivare och erfaren kvinnlig ledare inom mediebranschen. Hon var tidigare Sverigechef för Webtraffic och tf vd för Schibsted Sales. Frida är också styrelseledamot i IAB, International Advertising Bureau. Hon är en flitigt anlitad talare med specialisering på försäljning, människor och medieteknologi.

Ann Hellenius

Ann är CIO på Bankgirot och har en lång erfarenhet av chefs- och ledarskap, senast som CIO på Stockholm Stad, som managementkonsult och i olika chefsroller i Sverige och internationellt. Hon har också varit VD och byggt upp ett eget managementkonsultbolag. Hon har arbetat med digitaliseringsfrågor både i näringslivet och inom offentlig sektor. Ann har också fått bl a utmärkelsen Årets CIO i Europa.

Liza Nyberg

Liza Nyberg, VD, Collector Bank. Har arbetat stor del av yrkeslivet inom bank men också utanför bank, bl.a. som VD för Landshypotek Bank, Skandiamäklarna, Emric och Bokredit på Danske Bank. Liza lägger ned mycket tid, resurser och kraft på medarbetarkulturen på sina arbetsplatser och har också blivit uppmärksammad för det arbetet.

Johanna Frelin

Johanna är VD på Tengbom sedan en tid och var dessförinnan VD på utbildningsföretaget Hyper Island där hon arbetade med att lära företag, organisationer och dess medarbetare om framtiden och framtidsanpassa kunskap, lösningar och tjänster. Hon blev utsedd till Årets VD 2013 och är en mycket anlitad föreläsare i Sverige och internationellt kring digitalisering, globalisering och urbaniseringens påverkan på vår vardag i framtiden.

Monica Längbo

Monica är HR-direktör på ManpowerGroup och har många års erfarenhet av ledarutveckling, chefsrekrytering och strategiskt HR-arbete. Hon har också under många år varit ansvarig/ledare för Kommunikation- och Info/PR. Monica har drivit flera stora förändringsprocesser genom åren och brinner för hållbarhetsfrågor, företagskultur och värderingar. Monica är en erfaren både Mentor och Coach som har stöttat hundratals exekutiva ledare och är en flitig anlitad föreläsare inom ledarskap, förändringsarbete, trender inom arbetsmarknaden och deltagare i olika panelforum.
 

Veronica Rörsgård

Veronica Rörsgård, EVP HR & IT på Skanska har erfarenhet av att leda förändringsarbete och utveckla verksamheter. Som tidigare VD för Alumnis svenska verksamhet, har hon byggt upp och lett en konsultorganisation. Hon brinner för att skapa en framgångsrik verksamhet genom att jobba med ledarskap, värderingar och mångfald.

Hélène Barnekow, föreläsare

Hélène Barnekow, VD för Telia Sverige sedan juli 2015. Hon har gjort en spännande internationell karriär och har tidigare arbetat i ledarroller i flera olika länder och världsdelar framförallt inom it- och mobilt på företag som EMC, Sony Ericsson och Ericsson.  Hélène arbetar intensivt och framgångsrikt med kultur och värderingar och för att skapa den nya generationens telekombolag. Hon brinner för att få fram fler kvinnliga ledare och  ett inkluderande ledarskap.

Mentorer

 • Katarina Romell

  Head of Marketing and Communications, Grupp F12
 • Lisa Farrar

  CDO/CEO, Nordic Choice Hotels/eBerry
 • Lena Lyckenvik

  CEO, Ledningsbolaget i Skandinavien
 • Anne Årneby

  CEO, Nordic Morning Group

Tidigare deltagare
Eva Trouin

Country Manager Sweded, Nordnet

Det unika med programmet är att modulerna skapats av co-designers, framgångsrika kvinnliga förebilder, som själva är delaktiga och otroligt generösa med sin kunskap och erfarenhet. Det ger en dimension jag inte kunde förutse inför start.

Läs intervjun

Christina Kennedy

Editor-in-chief & Area Business Director at Bonnier Business Media, Bonnier

Elin Brozén

Verksamhetschef, kommunikationsavdelningen Region Västmanland

Ann-Charlotte Sjöqvist

Marketing Director/Regionchef, Ninetech

Julia Kronlund

VD, Sevan

Marie Berner Moberg

Sales Director Public Sector, Dell EMC

Det som det här programmet har gett mig mest är självförtroende att våga leda fullt ut på det jag tror så starkt på - nämligen ett värderingsstyrt, mänskligt och modernt ledarskap

Läs intervjun

Helena Rosengren

Office/staffing Manager, Sogeti

Programmet känns så nytänkande och ger mig verkligen kraft och mod. Det känns också tydligt att det är ett stort engagemang från programledare och Co-designers

Katrin Lindahl Wallin

CTO, Volvo Cars- CarebyVolvo

"WFL Premium är 'på riktigt' - det lär mig hantera de verkliga situationerna, (som inte finns beskrivna i någon bok), och att tro än starkare på mig själv och mitt ledarskap."

Läs intervjun

Anna Nelson

VD & försäljningschef inom IT-branschen

Att varje modul är uppbyggt och genomfört av extremt erfarna och framgångsrika kvinnliga ledare gör programmet unikt. Att kunna diskutera och utbyta erfarenheter med alla fantastiska co-designers och övriga deltagare har varit ovärderligt.

Läs intervjun

Lisa Berg Rydsbo

CMO, Apica Systems