Vi startar ett nytt ledarprogram – Women for Leaders Acceleration program!

16 October 2018

Women for Leaders accelererar! Startar nytt ledarprogram för kvinnor på middle management-nivå 

Stockholm den 16 oktober: Women for Leaders adderar nu ytterligare ett ledarprogram till sitt erbjudande för att öka andelen kvinnliga ledare på toppositionerna. Företaget har sedan tidigare ett Executive-program för kvinnliga toppledare samt ett brett kvinnligt nätverk. Det nya programmet, Women for Leaders Acceleration Program syftar till att ge kvinnliga ledare på middle management-nivå verktyg för att kunna utvecklas i sin ledarroll och växa som ledare.– Vår vision i Women for Leaders och Karriärpodden är att det ska bli fler kvinnor på toppositionerna, då krävs att vi får fler kvinnor som vill leda i framtiden. Vi måste öka andelen kvinnor i ledningen på alla nivåer, för att få det att hända! säger Eva Ekedahl grundare av Karriärpodden och Women for Leaders.

Programmet som startar i Januari 2019 sträcker sig över sex månader som innehåller såväl fysiska moduler som webinars med teman som Engagemang och Förtroende, Förändringsledarskap och Innovation och Det hållbara arbetslivet.

– En av de viktigaste faktorerna för ett företags framgång är engagerade och motiverade ledare, särskilt ledare på middle management-nivå. De som har mest kontakt med medarbetarna, de som ska förstå vision och mål och kunna omsätta dem i praktisk handling. Helt enkelt de som får urverket att ticka. Women for Leaders Acceleration Program är för dessa nyckelpersoner, säger Jeanna Rutherhill, Grundare av Women for Leaders

Programmet är framtaget tillsammans med flera kvinnliga ledare från näringslivet som också är inspiratörer/facilitatorer såsom: Katarina Romell VD för F12-gruppen, Anne Årneby CEO Nording Morning Group, Frida Lundh Senior Advisor Curamando Monica Längbo HR Direktör samt Karin Zingmark Strategic Advisor.

En av programmets medarrangörer Pernilla Wranéus, tidigare HR Direktör på Sogeti säger såhär om varför programmet behövs:

– I min roll som HR Direktör med ansvar för ledarutveckling har jag sett många kompetenta kvinnliga mellanchefer som med stort engagemang och dedikation sliter för att få alla delar i sin roll på plats. Tyvärr har jag också sett många av dem krokna längs vägen. Många får också höra “att de inte har det som krävs” när nya spännande uppdrag dyker upp. Det här måste vi ändra på!

För mer information och kontakt:


Eva Ekedahl, eva@womenforleaders.com 0708-65167
Jeanna Rutherhill, jeanna@womenforleaders.com 0707-733204
Pernilla Wranéus, pernilla@womenforleaders.com 072-5534604

Om Women for Leaders
“We will lead the change and change the lead”

Women for Leaders syfte är att få fram fler kvinnliga ledare och utveckla ett modernt, hållbart och inkluderande ledarskap. Women for Leaders driver ledarprogram på olika nivåer för kvinnliga ledare samt nätverket WfL Network. Women for Leaders arbetar även med företag och organisationer som strävar efter att bli mer jämställda arbetsgivare genom märkningen “Equal Employer”, strategisk rådgivning, föreläsningar och workshops. Inom ramen för Women for Leaders ingår också Karriärpodden, podcasten med Sveriges mest framgångsrika kvinnliga ledare. Women for Leaders grundades 2016 av Jeanna Rutherhill och Eva Ekedahl och har sedan starten fått stort genomslag. www.womenforleaders.com