Varför vi finns

Women for leaders 

All forskning visar att jämställda företag är mer lönsamma och hållbara över tid.

De som lyckas har bättre kundnöjdhet, bättre medarbetarnöjdhet, är bättre på att attrahera talang samt har bättre beslutsförmåga vilket ger bättre avkastning.

Ändå så har vi inte kommit längre. Fortfarande har vi stora löneskillnader mellan män och kvinnor samt väldigt få kvinnor på toppositionerna i såväl det privata näringslivet som i offentlig sektor.
Därför startade vi Women for Leaders i juni 2016 med syftet att få fram fler kvinnliga ledare.

Vår vision 

Att skapa ett ekosystem för alla kvinnor i karriären och tillsammans med företagen utveckla ett framtidssäkrat, jämställt och hållbart ledarskap.

Vår strategi 

Vi vill få fram fler kvinnliga ledare genom handlingsinriktade ledarprogram, nätverk och utformning av jämställdhetsstrategier tillsammans med företagen.

Vårt mål 

Vårt mål är att kvinnor och män ska lika möjligheter och rättigheter i karriären samt att företagen redovisar en välbalanserad ledningsstruktur.