Equal employer

När företag är mer diversifierade är de bättre på att attrahera talang, bli mer kunddrivna, öka medarbetarnöjdhet och beslutsförmåga, vilket leder till förbättrad avkastning.

Equal Employer Märkning 

Women for Leaders utfärdar märkningen “Equal Employer” till de företag och organisationer som följer Women for Leaders riktlinjer. Riktlinjerna bygger på Diskrimineringslagen och det som forskningen säger hindrar kvinnor i karriären;

  • Arbeta aktivt för inkluderande företagskultur och värderingar
  • Säkerställa att rekryteringsprocesser och alla rekryteringar som genomförs är könsneutrala
    Arbeta aktivt för en jämställd lönesättning och bedömningspolicy
  • Skapa förutsättningar för ett hållbart arbetsliv där det är balans mellan jobb, fritid och familjeliv.

Genom märkningen kan omvärlden och medarbetarna känna sig trygga med att ledningen arbetar aktivt med jämställdhetsarbetet genom konkreta handlingsplaner. Women for Leaders utfärdar märkningen “Equal employer” och coachar företagsledningen i arbetet.

Fyra framforskade* fokusområden
 

En metod med konkreta handlingsplaner som sätter fart på ditt jämställdhetsarbete.

Jämställdhet kan verka svårt och kännas övermäktigt. Det behöver det inte vara. Vi hjälper er att sätta upp konkreta handlingsplaner utifrån fyra fokusområden, och lär er att mäta framsteg pa ett enkelt sätt.

Företagskultur

Att arbeta aktivt för en inkluderande företagskultur. En organisations kultur består av de normer, värderingar och attityder som skapar de beteenden som ligger till grund för ett företag. ”Det är så här vi gör på detta företaget”, är ett uttryck en ibland kan höra, vilket kan vara en ganska bra förklaring av hur en del av kulturen ser ut på just det företaget

Rekrytering

Könsneutrala rekryteringar och rekryteringsprocesser

Belöning & bedömning

Jämställd lönesättning och bedömningspolicy

Hållbart arbetsliv

Skapa förutsättningar för balans mellan jobb, fritid och familjeliv.

Coachning 

Alla är olika.

Vi hjälper er med att sätta upp handlingsplaner, mätpunkter och välja de verktyg som passar er organisation bäst, allt för att göra en så stor skillnad som möjligt, på ett sätt som passar er.

"Jämställdhet är en självklarhet för oss. Vi är väldigt glada över samarbetet med Women for Leaders. Förhoppningsvis kan vi bli förebilder i den här viktiga frågan och tillsammans leda en positiv förändring mot större jämställdhet i näringslivet."

VD PÅ BEAMON PEOPLE

Daniel J:son Lindh