Equal Employer

Vi hjälper er att träna och utveckla chefer och medarbetare

Vi stöttar dig i svåra situationer och vi uppdaterar dig med tips och råd i din vardag. Med oss kan du känna dig trygg i alla situationer.

Vad som gör Equal Employer speciellt, och framgångsrikt, är att vi tar det övergripande ansvaret för att ditt inkluderingsarbete sker kontinuerligt och att vi mäter framsteg årligen. Genom Equal Employer garanteras att inkluderingsarbetet verkligen blir gjort – vilket också är en garanti för att våra kunder blir mer innovativa och lönsamma.

Ladda ner vår broschyr 

Quick facts

Inkluderat i alla Equal Employer-abonnemang:

BASERBJUDANDE

Löpande stöd och rådgivning inom jämställdhet, mångfald och inkludering (inkluderar upp till 50 h):
- jämställdhets- och mångfaldsplan

- DO-garanti

- uppdatering av lagstiftning, trender och nyheter inom jämställdhet, D&I

- stöd vid situationer som konflikter och utredningar

- sponsor- och partnerskapspolicy

- stöd vid indexrapportering

VILL DU VETA MER?

Vi träffar er gärna för ett förutsättningslöst möte för att berätta mer om vad Equal Employer har att erbjuda just er.

Kontaktuppgifter hittar ni i vår broschyr (ladda ner här).

“Aldrig någonsin har business caset för mångfald och inkludering varit starkare.”

McKinsey's rapport Diversity Wins, maj 2020

McKinsey & Company

Med Equal Employer är ledningen alltid involverad. 

Equal Employer söker er som bestämt er för att lyckas.

Post COVID-19 blir hållbarhetsfrågor – med jämställdhet, mångfald och inkludering – viktigare än någonsin. Det handlar om ditt varumärke, konkurrenskraftighet och din affär. Med Equal Employers kontinuerliga arbete – som ger konkreta resultat – behöver du ingen annan partner. Vi arbetar bara med företag som är redo att göra arbetet från grunden, och långsiktigt.

Hur vi jobbar

Equal Employer startar alla kundsamarbeten med ett interaktivt Hackathon, vilket gör inkluderingsarbetet specifikt anpassat efter just era önskemål. Vi kan även utföra anonyma medarbetarenkäter som ger en bas för just era behov. På så sätt kan vi både genomföra de mest effektiva insatserna för just er, samt uppnå ett genuint engagemang och ägarskap genom hela organisationen – från ledning till medarbetare.

Med Equal Employer är ledningen alltid involverad.

Tilläggserbjudanden, enligt önskemål och behov:

 • Hackathon
 • Workshop för ledningsgruppen, inkl. handlingsplan
 • 
Anonyma medarbetarenkäter
 • 
Inkluderande ledarskapsträning för alla chefer
 • 
Introduktionsutbildning medarbetare (fysisk eller digital)
 • 
Digitala utbildningsfilmer för Successionsplanering, Rekrytering, Organisationsförändring och PD/Lönesamtal
 • Lönekartläggningar
 • Ledarskapsprogram för kvinnliga chefer
 • Nätverksträffar för kvinnor
 • Executive Search-rekrytering

Tema-workshops för specifika behov

Vi kan erbjuda en bred variation av workshops på olika teman:

 • unconscious bias
 • inkluderande arbetsplats
 • aktiva åtgärder
 • inkluderande kommunikation
 • inkluderande möten och bemötande
 • jämställdhetsintegrering
 • #metoo-förebyggande arbete
 • härskartekniker, motstrategier & bekräftelsetekniker
 • specifika teman så som ålder, etnicitet, kön, HBTQ, mångfald, funktionsvariationer etc.