Vår vision

Diversifierade företag är mer lönsamma

Kvinnliga ledare, diversifierade ledningsgrupper och styrelser är en nödvändighet för att företag ska prestera optimalt. När företag är mer diversifierade är de bättre på att attrahera talang, bli mer kunddrivna, öka medarbetarnöjdhet och öka beslutsförmåga vilket allt leder till förbättrad avkastning. Ändå är kvinnor fortfarande underrepresenterade i näringslivets högsta ledning och styrelser. Av dagens börsbolag är 20% av ledningsgrupperna kvinnor och endast 6% av VD:arna kvinnor. Om utvecklingstakten fortsätter i samma tempo kommer vi ha jämställda (40/60) ledningsgrupper år 2040.

I dagens organisationer och företag har vi struktur- och normproblem.
Hur ser strukturen ut? Dvs hur är makten fördelad inom organisationen. Hur är fördelningen män-kvinnor i ledande befattningar? Vilken norm råder? Hur är kulturen? Vilket språk och referens är det som råder? Är det en “locker-room-talk” eller en inkluderande modernt ledarskap?

Många organisationer har problem med både struktur och norm. Det vill säga att det är både ojämnt fördelat mellan kvinnor och män och att det råder en manlig norm.
Det räcker inte med att bara jobba med strukturen dvs rekrytera rätt antal så att det blir 50/50 även om det är det som är lättast att mäta. Det räcker inte heller med att jobba med kulturfrågor utan man måste jobba på ett systematiskt sätt; sätta upp mål, mäta och vara transparenta. Definiera vad som är framgång och man måste jobba med både män och kvinnor i hela organisationen.

Det moderna ledarskapet och våra program handlar inte om att kvinnor ska bli som männen.
Framtidens organisationer kommer att behöva moderna ledare. Att utöva ett hållbart och exekutivt ledarskap kännetecknas av Flexibelt, anpassningsbart, transparent, kunna motivera och inspirera, inkluderande och coachande. Värderingsstyrt mot en gemensam vision, målstyrning på individnivå
Att leda och styra verksamheter i stark förändring, digital transformation, agilt och ständiga förbättringar. Personliga ledarskapet: självinsikten, passion och lust.

Om oss

EVA EKEDAHL

Eva är grundare och programleder Karriärpodden. Hon har lång erfarenhet av ledarskapsutveckling och rekrytering och är utbildad samtalsterapeut och affärscoach.

Eva har varit VD för Kvadrat Management och har sedan tidigare arbetat många år inom IDG där hon varit chef för konsultverksamheten under varumärken som IDG Rekrytering och Ledarskap, WIP (Women It professional) och IDG Mentor.

JEANNA RUTHERHILL

Jeanna har 10 års erfarenhet från Google, både i Sverige där hon var en av de första att starta upp kontoret, och i Mountain View, Californien när Google fortfarande var en startup och bara hade 800 anställda.

Jeanna har haft olika chefspositioner både på Google och har varit  VD för en av Sverige bästa digitalbyråer, Ziggy Creative Colony.