Allmänna villkor

Dessa villkor gäller för Women for Leaders Network efter erlagd betalning av årsavgift.

Anmälan är bindande och medlemskapets giltighetstid är ett år och gäller tillsvidare från och med anmälningsdatum och det att betalningen är erlagd.

Uppsägning av medlemskapet sker via mail till admin@womenforleaders.com.

Efter påbörjat medlemsår utgår ingen återbetalning.

När du registrerar dig hos Women for Leaders Network samtycker du till att Women for Leaders kommer att behandla dina personuppgifter i enlighet med den svenska personuppgiftslagen (1998:204 PuL) samt annan tillämplig lagstiftning. Samtycket gäller till dess att du själv återkallar ditt samtycke.

I och med registrering samtycker du också till att den information som du förser Women for Leaders med kan användas för marknadsföring och marknadsundersökningar. Detta för att kunna ge dig och andra användare en bättre upplevelse av våra tjänster och för att kunna utveckla kvaliteten av dessa.

Women for Leaders har rätt att avsluta medlemskapet med omedelbar verkan om medlemmen bryter mot någon bestämmelse i allmänna villkoren eller på annat sätt missbrukar Women for Leaders Networks riktlinjer (framtagna av medlemmarna).