Om oss

Women for leaders 

All forskning visar att jämställda företag är mer lönsamma och hållbara över tid.

De som lyckas har bättre kundnöjdhet, bättre medarbetarnöjdhet, är bättre på att attrahera talang samt har bättre beslutsförmåga vilket ger bättre avkastning.

Ändå så har vi inte kommit längre. Fortfarande har vi stora löneskillnader mellan män och kvinnor samt väldigt få kvinnor på toppositionerna i såväl det privata näringslivet som i offentlig sektor.
Därför startade vi Women for Leaders i juni 2016 med syftet att få fram fler kvinnliga ledare.

Women for Leaders har sedan sin start vuxit både på bredden och höjden.

Vår vision, att skapa ett ekosystem för kvinnor i karriären, närmas genom att fler initiativ i form av olika program, kurser och nätverksevent utvecklas och skapas.

Idag erbjuder Women for Leaders två olika sorters ledarprogram, ett för kvinnor på exekutiv nivå och en för kvinnor på middle management-nivå.

Vi har även ett ständigt växande nätverk där kvinnor på alla nivåer är välkomna samt podden “Karriärpodden” där vi lyfter fram kvinnliga ledare som förebilder. Vidare arbetar Women for Leaders även med att föreläsa och arrangera workshops i jämställdhetsstrategi för företag, genom det egna konceptet Equal Employer.

Med andra ord arbetar vi från alla håll för att skapa det ekosystem som vi tror leder vägen till en framtid med välbalanserade ledningsstrukturer och lika möjligheter i karriären.


01Vår vision

02Vår strategi

03Vårt mål

Att skapa ett ekosystem för alla kvinnor i karriären och tillsammans med företagen utveckla ett framtidssäkrat, jämställt och hållbart ledarskap.

Vi vill få fram fler kvinnliga ledare genom konkreta ledarprogram, nätverk och utformning av jämställdhetsstrategier tillsammans med företagen. Women for Leaders arbetar inte med att stå och skrika på barrikaderna utan fokuserar kraften på konkret handlande.

Vårt mål är att kvinnor och män ska lika möjligheter och rättigheter i karriären samt att företagen redovisar en välbalanserad ledningsstruktur.

Våra erbjudanden