Premium Leadership Program

En föränderlig värld kräver moderna ledare

För kvinnliga ledare designat av framstående kvinnliga ledarprofiler.

I dagens snabbrörliga värld där affärsmodeller omkullkastas och tempot är konstant uppskruvat blir metoderna för beslutsfattande, styrning och ledarskap irrelevanta. Det behövs en kultur och ett ledarskap som möjliggör kreativitet, medskapande och innovation som kan skapa genomförandekraft till organisationer.

I programmet får du med dig:

 • Unikt designat program av kvinnliga ledare verksamma i näringslivet
 • Ökad självinsikt och insikt om ditt personliga ledarskap
 • Personligt matchad mentor som följer dig under året
 • Tillgång till unikt nätverk av kvinnliga ledare och företag
 • Kunskap om det moderna ledarskapet och vad som krävs för framtiden
 • Rustad för att anta en tyngre ledande roll

Ladda ner pdf med mer infoAnsök

Quick facts

Du blir en ledare som har alla verktyg och metoder med kapacitet för att kunna leda organisationen in i framtiden.

5 Moduler

 • Inledande Bootcamp
 • Hållbarhet & innovation
 • Stategi och styrning
 • Kultur och värderingar
 • Coaching och engagemang

FÖR DIG SOM ÄR

Kvinnlig ledare på ledningsgruppsnivå med minst 5 års chefserfarenhet från resultat- och personalansvariga roller.

"Där andra ledarskapsprogram blir teoretiska blir WfL konkret. Alla företag som vill skapa förändring på riktigt när det gäller ledarskap och jämställdhet bör ha WfL på sin agenda."

TEAM MANAGER CLOUD FOUNDATION, VOLVO CARS | DELTAGARE 19/20

Alexandra Kindgren

Jeanna Rutherhill & Eva Ekedahl, grundare Women for Leaders och programansvariga Premium Leadership Program
Cindy Andersen & Louise Callenberg | Deltagare 18/19

Innehåll

Premium Leadership Program 2023/2024

Bootcamp, moduler och mentorskap - ett ständigt lärande på plats under de fysiska träffarna och mellan tillfällena. 


Modul 1

Inledande bootcamp

21 sept – 24 sept

Allt ledarskap börjar med dig själv.

I avslappnande och trygg miljö startar en resa där du får en ökad insikt om dig själv och ditt personliga ledarskap. Genom upplevelsebaserat lärande varvas övningar kring
teamutveckling och hur du skapar tillit med en första inblick i programmets moduler. På bootcampen läggs också stort fokus vid reflektion, feedback och mindfulness.

 

DESIGNAT AV

Team Women for Leaders

 

VAD FÅR DU MED DIG

Insikt om ditt personliga ledarskap
Teamutveckling
Reflektion och feedback
Verktyg och metoder för att leda ditt företag in i framtiden
Inspiration och strategier för mindfulness

 

DATUM

21 september – 24 september 2023

 

Modul 2

Hållbarhet & innovation

16 – 17 November

Att leda i ständig förändring och skapa ett hållbart ledarskap

Innehåll i korthet

Den ligger först i programmet efter bootcampen eftersom Hållbarhet och Innovation är nya förutsättningar för alla företag och därmed ledarskap. Det handlar både konkurrenskraft, utveckling och till och med överlevnad.

Få kunskaperna och färdigheterna som krävs för att leda förändring i den ständigt föränderliga världen och megatrenderna som påverkar oss. I denna modul lär du dig mer om innovation och hållbarhet både utifrån ett individ- och organisationsperspektiv. Här får du inspireras av olika ledares och organisationers erfarenheter och perspektiv.

DESIGNAT AV

Ann Hellenius, Managing Director Capgemini Invent
Vanessa Butani, Electrolux VP Group Sustainability
Frida Lundh, Chief People & Culture Officer ARC

VAD FÅR DU MED DIG

Hur du leder förändring och kan uppnå den största potentialen
Insikt om hur megatrenderna påverkar oss och företagen
Metoder och insikt i att skapa strategier kring hållbarhet

Innovationsstrategier
Design-thinking – Vad är det och hur kan det användas?
Metoder för att driva positiv förändring

DATUM

16 – 17 november 2023

 

Träff med din mentor

Modul 3

Strategi & styrning

25-26 januari

Få nya verktyg och kunskap för att leda och utveckla verksamheter.

Innehåll i korthet

Efter att vi har fått lära oss mer om de nya förutsättningarna för ledarskapet om hållbarhet och innovation är det dags att få inspel till hur du tar fram och jobbar med syfte, vision och strategi.

I dagens föränderliga värld krävs nya sätt att fatta beslut, styra och leda. I denna modul lär du dig hantera konstant förändring och ta fram strategier som adderar nya värden för dina kunder.

Dessutom innehåller denna modul väldigt mycket kunskap erfarenhetsutbyte kring VDs roll och styrelsearbete och hur förhållandet är däremellan.

DESIGNAT AV

Liza Nyberg, VD Svensk Fastighetsförmedling
Veronica Rörsgård, VD Lernia
Anne Årneby, Ex-CEO & styrelseledamot, Svenska Spel, Fabege, Rolling Optics och Nepa

VAD FÅR DU MED DIG

Verktyg för att ta fram vision, strategi och genomförande
Förståelse för styrmetoder och mål
Styrelsearbete och VDs roll
Verktyg för att ta fram företagets syfte

DATUM

25-26 januari 2024

 

Träff med din mentor

Modul 4

Kultur & värderingar

21 - 22 mars

Värderingsstyrt ledarskap startar med att medvetandegöra dina personliga värderingar, din ledstjärna och drivkrafter.

Innehåll i korthet

När företagets vision och strategi har tagits fram handlar det sen om att få ut dem i organisationen och göra människor delaktiga. 

Värderingsstyrt ledarskap startar med ditt personliga ledarskap, dina värderingar och drivkrafter. När du har kännedom om dessa kan du utveckla en ändamålsenlig kultur som ligger i linje med verksamhetens högre syfte. Genom ett värderingsstyrt ledarskap kan du skapa delaktighet där alla arbetar mot den gemensamma visionen och de uppsatta målen.

I denna modul får du verktyg och modeller som hjälper dig att utveckla ett värderingsstyrt ledarskap och bygga en bra kultur.

 

DESIGNAT AV

Johanna Frelin, CEO Riksbyggen

 

VAD FÅR DU MED DIG

Insikt om ditt och verksamhetens högre syfte
Förståelse för dina personliga värderingar och drivkrafter
Värderingars betydelse i en organisation
Hur du kan leda och styra med värderingar och bygga en ändamålsenlig kult
Process och verktyg för att sätta, påverka och förändra värderingar

 

DATUM

21 – 22 mars 2024

 

Träff med din mentor

Modul 5

Coaching & engagemang

23 - 24 maj

Allting börjar med dig och din kommunikation

Innehåll i korthet

Hur får du förändring att hända genom människorna

Ett starkt kommunikativt och coachande ledarskap är avgörande för att skapa engagemang och leda effektiva grupper i framtidens organisationer. Denna modul kommer att stärka dig i din kraft som ledare och frigöra potential både för dig själv och för dem du leder. Att få tillgång till och utveckla sin kommunikativa förmåga samt nycklar till såväl krishantering som transformation är fokus i denna modul. 

 

DESIGNAT AV

Monica Längbo, HR Director Axfood

Eva Ekedahl, grundare Women for Leaders & Karriärpodden

 

VAD FÅR DU MED DIG

Coachande ledarskap och aktivt lyssnande
Kommunikativt ledarskap
Feedback, svåra samtal och konflikthantering
Att leda och kommunicera i kris
Presentations- och kommunikationsträning

DATUM

23 – 24 maj 2024

 

"Du får en djup förståelse av vad digitalisering verkligen är och din egen roll i denna transformation."

MANAGING DIRECTOR CAPGEMINI INVENT, CO-DESIGNER I MODULEN INNOVATIONS- OCH FÖRÄNDRINGLEDARSKAP

Ann Hellenius

"Coachande ledarskap är inget flum utan en nyckel för att nå ett framgångsrikt resultat."

HR DIRECTOR AXFOOD, CO-DESIGNER I MODULEN COACHANDE LEDARSKAP OCH KOMMUNIKATION

Monica Längbo

Veronica Rörsgård, co-designer och mentor
Deltagare i Premium Leadership Program 20/21

Metodik 

Det moderna ledarskapet 

Få verktygen och lär dig hur du använder dem

Vårt fokus är praktisk kunskap som involverar och engagerar dig och din organisation. Genom det moderna ledarskapets huvudprinciper och ett “mindset shift” samt ett stort fokus på ditt personliga ledarskap och självinsikt tar Women for Leaders Premium Leadership Program dig och ditt företag till en position som är redo för framtiden.

Varje modul inleds med att öppna upp för att utforska varje ämne. Genom upplevelsebaserat lärande får du efter varje modul praktiska kunskaper som hjälper dig och din organisation framåt. Under hela programmets gång får du dessutom en personlig mentor som matchas utifrån dina behov. Efter programmet ska du ha fått de redskap och kraften som behövs för att uppnå din fulla potential.

015 moduler

02Handplockad grupp och unikt nätverk

03Mentor

Programmet består av 5 moduler där den första modulen är en inledande Bootcamp som pågår i tre dagar där stort fokus läggs vid det personliga ledarskapet och dina egna ledaregenskaper.

Den andra modulen handlar om innovations- och förändringsledarskap, den tredje om det strategiska ledarskapet, den fjärde om det värderingsstyrda ledarskapet och den femte om det kommunikativa och coachande ledarskapet.

Du ingår i en handplockad grupp bestående av kvinnliga ledare som sätts samman utifrån erfarenhet, kompetensnivå och bransch för att skapa ett så dynamiskt utbyte mellan deltagarna som möjligt.

Under programmets gång kommer du också få en mentor som matchas utifrån din specifika erfarenhet och situation. Mentorn kommer du att träffa mellan modulerna och du får stöd i din personliga utveckling som ledare.

Våra co-designers
 & föreläsare

Ann Hellenius

Ann är Managing Director på Capgemini Invent och har en lång erfarenhet av chefs- och ledarskap, senast som CIO på Scandic Hotels, Bankgirot och Stockholm Stad, som managementkonsult och i olika chefsroller i Sverige och internationellt. Hon har också varit VD och byggt upp ett eget managementkonsultbolag. Hon har arbetat med digitaliseringsfrågor både i näringslivet och inom offentlig sektor. Ann har också fått bl a utmärkelsen Årets CIO i Europa.

Liza Nyberg

Liza Nyberg är VD på Svensk Fastighetsförmedling. Liza förenar ett starkt entreprenöriellt driv med erfarenhet, kompetens och förståelse för bankverksamhet och det regulatoriska ramverk som omgärdar verksamheten. Hon lägger ned mycket tid, kraft och resurser på medarbetarkulturen och har även blivit uppmärksammad för det bl.a. av Universum då hon 2017 mottog årets hederspris i Employer Branding. I Lizas tidigare uppdrag bl.a. som CEO för Collector, Landshypotek Bank, mjukvaruföretaget Emric, Skandiamäklarna och Danske Banks hypoteksinstitut, har hon påvisat en stark förmåga att framgångsrikt driva tillväxt och förändring.

Johanna Frelin

Johanna är nyligen tillträdd VD på Riksbyggen, tidigare VD på Tengbom och dessförinnan VD på utbildningsföretaget Hyper Island där hon arbetade med att lära företag, organisationer och dess medarbetare att framtidsanpassa kunskap, lösningar och tjänster. Hon blev utsedd till Årets VD 2013 och är en mycket anlitad föreläsare i Sverige och internationellt kring digitalisering, globalisering och urbaniseringens påverkan på vår vardag i framtiden.

Monica Längbo

Monica Längbo är HR-direktör på Axfood och har många års erfarenhet av ledarutveckling, chefsrekrytering och strategiskt HR-arbete. Hon har tidigare varit HR-direktör på ManpowerGroup och har också under många år varit ansvarig/ledare för kommunikation och info/PR. Monica har drivit flera stora förändringsprocesser genom åren och brinner för hållbarhetsfrågor, företagskultur och värderingar. Monica är en erfaren både mentor och coach som har stöttat hundratals exekutiva ledare och är en flitig anlitad föreläsare inom ledarskap, förändringsarbete, trender inom arbetsmarknaden och deltagare i olika panelforum.

Veronica Rörsgård

Veronica Rörsgård är idag VD på Lernia och tidigare Managing Director för Pysslingen Preschools, Academedia. Hon var tidigare EVP HR & IT på Skanska och har erfarenhet av att leda förändringsarbete och utveckla verksamheter. Som tidigare VD för Alumnis svenska verksamhet, har hon byggt upp och lett en konsultorganisation. Hon brinner för att skapa en framgångsrik verksamhet genom att jobba med ledarskap, värderingar och mångfald.

Frida Lundh

Frida Lundh är Chief People & Culture Officer på Eidra (fd ARC Arise Consulting Group) och en erfaren kvinnlig ledare inom professional services och mediebranschen. Hon var tidigare Managing Director för Omnicombyrån PHD och tf VD för Schibsted Sales. Frida har också haft flertalet talar- och styrelseuppdrag samt brinner för att bygga ett starkt och hållbart ledarskap i entreprenöriella miljöer.

Anne Årneby

Anne Årneby har flera styrelseuppdrag. Bl.a Fabegé och Svenska Spel. Hon har nyligen avgått som koncernchef/CEO på Nordic Morning Group. Anne brinner för förändring och att lyfta fram både människor och bolags utvecklingspotential. Det går som en röd tråd genom hela hennes karriär och hon har bland annat jobbat för Telenor, H&M, IKEA, ComHem, NK, Bisnode och Skellefteå Kraft.

Vanessa Butani

Vanessa Butani är Electrolux VP Group Sustainability sedan 2021. Vanessa brinner för att driva hållbara affärer och integrera hållbarhetstänkande i varje aspekt av verksamheten.
Som ledare engagerar Vanessa sitt team med en direkt och stärkande ledarskapsstil som främjar en kultur av mångfald och öppen feedback på Electrolux. Hon är också en passionerad mentor på fritiden.
Vanessa var tidigare hållbarhetschef för Electrolux Europe och dessförinnan Director of Sustainable Business på Scandic Hotel Group. Hon har haft flera ledande befattningar inom anslutna vitvaror och hållbarhet.

"Det är ett starkt systerskap där vi lyfter varandra. Det handlar inte om att prestera, det handlar om att lära sig."

Member of the board of management Daimler Trucks AG, Head of Mercedes-Benz Trucks | Tidigare EVP & Head of Sales and Marketing, Scania | Deltagare 19/20

Mentorer

FRIDA LUNDH

Head of People & Culture, ARCANNE ÅRNEBY

Board Professional, Styrelseledamot i bl.a Svenska Spel, Fabege, Rolling Optics & NepaANN HELLENIUS

MD, Capgemini InventCHARLOTTE BERG

CEO, IMRPERNILLA RAMSLÖV

VD, NOX ConsultingVERONICA RÖRSGÅRD

VD, LerniaANNELIE NÄSSÉN

VD, FOREXBODIL ERIKSSON

Ex-CEO & Visionary leaderLIZA NYBERG

VD, Svensk FastighetsförmedlingMONICA LÄNGBO

HR Direktör, AxfoodEVA EKEDAHL

Founder, Women for Leaders & KarriärpoddenMARIA HOLMBERG

Director People & Organizational Exellence, Stena ABANNA MOSSBERG

Board Professional, Styrelseledamot i bl.a Volvo Cars, Orkla Group, SwedbankLOUISE CALLENBERG

CEO, SingulaMAHA BOUZEID

Executive Director & Head of Business Development, PolariumMARIE BERNER MOBERG

Head of Commercial Operations and Deputy CEO, ShibujaLisa Farrar

COO at HemnetEivor Andersson

Chair & Non Executive Director at Apohem&First CampTidigare deltagare

Vad våra tidigare deltagare säger.

Deltagare

Frida Bauer

Samhörigheten och nätverket som byggs mellan deltagare och Co-designers är starkt, prestigelöst och handlar om att skapa den bästa versionen av oss själva!

Läs hela intervjun

Deltagare

Siri Hane

Genom Premium Leadership Program har jag fått möjlighet att utveckla ett ledarskap som möjliggör kreativitet, innovation och genomförandekraft.

Läs hela intervjun

Ansökan


När du har ansökt kommer vi kontakta dig! Notera att nästa programstart är hösten 2024.
(kort - max 250 tecken)

Fakta om programmet:

MÅLGRUPP
Programmet riktar sig till kvinnliga ledare på ledningsgruppsnivå med minst 5 års chefserfarenhet från resultat- och personalansvariga roller.
INVESTERING
189.000 kronor, ex moms. Logi samt konferenskostnader tillkommer.
5 MODULER
 • Inledande Bootcamp | 26 september - 29 september 2024
 • Hållbarhet & innovation | 14 - 15 november 2024
 • Strategi & styrning | 23 - 24 januari 2025
 • Kultur & värderingar | 20 - 21 mars 2025
 • Coaching & engagemang | 22 - 23 maj 2025
 • Avslutning | 27 juni 2025
PLATS
Utbildningen hålls på kursgård i närheten av Stockholm.