Acceleration Program

Ett ledarprogram som är framtaget för kvinnor på middle management-nivå, av kvinnliga ledarprofiler från näringslivet. Ansök här för att säkra en plats till programmet, våren 2019.

Det moderna ledarskapet. 

Vi lever i en värld som är i konstant förändring. Den tekniska utvecklingen, det agila arbetssättet, marknadens förändrade beteende.

Vi vet att medarbetarnas engagemang är avgörande för utveckling och lönsamhet. Men kanske viktigast av allt för ett företags framgång är engagerade och motiverade ledare, särskilt ledare på middle management-nivå. De som har mest kontakt med medarbetarna, som sköter framfarten av den dagliga verksamheten, som ska utmana och inspirera samtidigt som de ska vara tydliga och konsekventa.

De som ska förstå vision och mål och kunna omsätta dem i praktisk handling. Helt enkelt de som får urverket att ticka.

Är du en av dem? Nu vill vi hjälpa dig vidare, bygga ditt självförtroende för mer utmanande uppgifter, ge dig verktyg och metoder, insikter och inspiration och ett nätverk med fantastiska kvinnor som står inför samma utmaningar och resa som du gör. Välkommen till Women for Leaders Acceleration Program.

För dig som är

Kvinnlig ledare på middle management-nivå, och vill ta nasta steg i ditt ledarskap

Innehåll

  • Engagemang och förtroende, 31 januari – 1 februari
  • Det hållbara arbetslivet (webinar), 5 mars (16-18.30)
  • Förändringsledarskap och innovation, 28 mars – 29 mars (1,5 dag)
  • Kommunikation i en uppkopplad värld (webinar), 29 april (16-18.30)
  • Smarta samtal, 18-19 juni (1,5 dag)

Kostnad

59 000 SEK ex moms, rese- och konferenskostnader

"I min roll som HR Direktör med ansvar för ledarutveckling har jag sett många kompetenta kvinnliga mellanchefer som med stort engagemang och dedikation sliter för att få alla delar i sin roll på plats. Tyvärr har jag också sett många av dem krokna längs vägen. Många får också höra “att de inte har det som krävs” när nya spännande uppdrag dyker upp. Det här måste vi ändra på!"

PERNILLA WRANÉUS, HR DIRECTOR

Moduler & Webinars

Block 1

Engagemang och förtroende

Det moderna ledarskapets grundpelare.

Innehåll i korthet

Aktivt engagerade medarbetare levererar avsevärt bättre och är betydligt mindre benägna att byta arbetsgivare. Det finns ett direkt samband mellan medarbetarnas engagemang, kundnöjdhet och lönsamhet. I denna modul lär du dig hur du skapar engagemang och motivation med ett ledarskap baserat på förtroende. Du får också möjlighet att reflektera över ditt ledarskap och din roll. Utifrån din unika situation får du hjälp med konkreta verktyg som stärker ditt självförtroende som ledare

FACILITATORER. INSPIRATÖRER.

Katarina Romell, CEO F12-gruppen
Eva Ekedahl, Partner & co-founder Women for Leaders
Marie Berner Moberg, Sales Director Dell EMC

VAD FÅR DU MED DIG

Förståelse för din egen roll och ditt ledarskap
Kunskap, insikter och konkreta verktyg för vad som skapar engagemang och förtroende i en organisation
Metoder för att skapa positiva och effektiva team
Stärkt självförtroende att leda

DATUM

31 Januari – 1 Februari

Webinar 1

Det hållbara arbetslivet

Klara kraven genom hållbar effektivitet

Innehåll i korthet

Som ledare på middle management-nivå kan du lätt bli klämd mellan medarbetarna och ledningen. Utöver att hantera detta tryck måste du även förhålla dig till intressenternas förväntningar och krav utifrån, något som är ständigt närvarande i det digitala samhället. Vid sidan om arbetet känner många även en press att följa normen kring det perfekta livet som inte minst späds på i digitala forum. I denna modul kommer du att få reflektera kring ditt förhållningssätt till arbetet samt få strategier och verktyg för att kunna hantera det hårda trycket. Du kommer slutligen få insikt i hur du genom att ta väl hand om dig själv står stark i perioder av tuffa utmaningar.

FACILITATORER. INSPIRATÖRER.

Frida Lundh, HR Director

VAD FÅR DU MED DIG

Verktyg och metoder för att skapa ett hållbart arbetsliv
Hur du genom självledarskap kan styra din energi
Strategier för stresshantering

DATUM

5 mars 16-18.30

Block 2

Förändrings-ledarskap och innovation

Att leda i ständig förändring

Innehåll i korthet

Förändring innebär alltid ett visst mått av kaos, vilket är helt naturligt. Kaos kan leda till bra lösningar, men det kan också skapa förvirring och oro. Och vi vet att all förändring möter motstånd av något slag. Ofta står man som ledare på middle management-nivå inför fullbordat faktum, någon annan har beslutat om förändringen och din uppgift är att genomföra. Så hur hanterar vi som ledare denna konstanta förändring med kraven från såväl medarbetare som företagsledning. I denna modul får du verktyg och metoder för att leda i förändring och kunskaper och insikter om hur man motiverar och inspirerar under tiden. Du får också lära dig metoder som Design Thinking och Appreciative Inquiry.

FACILITATORER. INSPIRATÖRER.

Anne Årneby, CEO Nordic Morning Group
Jeanna Rutherhill, Partner & co-founder Women for Leaders

VAD FÅR DU MED DIG

Kunskap om megatrender och påverkansfaktorer som ligger till grund för dagens förändringstryck
Verktyg för att leda och styra en organisation i förändring
Metoder för innovation: Design Thinking och Appreciative Inquiry
Insikter och kunskap kring hur man motiverar och inspirerar i förändringsprocesser

DATUM

28 mars – 29 mars

Webinar 2

Kommunikation i en uppkopplad värld

Hur du skapar effektiv kommunikation som engagerar.

Innehåll i korthet

Digital transformation och förändring genomsyrar allt i dagens samhälle. Många företag hänvisar fortfarande all kommunikation till marknadsavdelningen och tänker att om denna sköter kommunikationen internt och externt så löser sig allt. I detta webinar får du inspiration och praktiska tips för hur du kan skapa en effektiv kommunikation med dina medarbetare och kunder. Kommunikation som skapar engagemang kring t ex affären, företagets syfte och förändringar.

FACILITATORER. INSPIRATÖRER.

Karin Zingmark, strategic advisor, föreläsare och författare

VAD FÅR DU MED DIG

Verktyg för hur du engagerar dina medarbetare utifrån företagets “Why”
Inspiration och praktiska tips för hur du kan skapa effektiv kommunikation internt och externt
Hur använder jag digitala verktyg och sociala medier för kommunikation

DATUM

29 april 16-18.30

Block 3

Smarta samtal

Hur du blir en framtidens ledare genom ett coachande ledarskap

Innehåll i korthet

Alltför många gånger missar vi målet med ett samtal. Det intelligenta sättet att samtala innehåller förmågan att lyssna för att förstå och lyssna för att skapa kontakt. Det innehåller också förmågan att veta hur och var man ska ta sig djupare in i dialogen och hjälpa den vi samtalar med att komma fram till svar och lösningar. Den här modulen lär dig vad som händer i hjärnan när vi samtalar och hur vi med hjälp av det flyttar samtalet från att vara jag-fokuserat till vi-fokuserat. Du får lära dig samtals- och coachning-tekniker för dialoger som skapar förändring.

FACILITATORER. INSPIRATÖRER.

Pernilla Wranéus och Monica Längbo

Storyteller

Monica Längbo

Vad får du med dig:

Kunskap om “the neuroscience of conversation”
Tekniker för aktivt lyssnande
Samtals- och coaching-tekniker
Modeller för feedback, svåra samtal och konflikthantering

Datum

18-19 Juni

Tänkvärt: “There is no more B2B or B2C. It’s H2H: Human to Human” (Bryan Kramer)

Facilitatorer. Inspiratörer. Storytellers.

MONICA LÄNGBO

HR-DirectorANNE ÅRNEBY

CEO Nordic Morning
GroupPERNILLA WRANÉUS

HR DirectorKATARINA ROMELL

CEO F12-gruppenEva Ekedahl

Partner & co-founder WFLJeanna Rutherhill

Partner & co-founder WFLFRIDA LUNDH

HR DirectorKARIN ZINGMARK

Strategic advisor, föreläsare och författareMarie Berner Moberg

Sales Director Dell EMC