Beamon People – första IT-konsultbolaget som blir Equal Employer

16 January 2018

Ytterligare ett företag blir Equal Employer - nu i IT-branschen!  

Beamon People är det första IT-konsultbolaget som blir Women for Leaders Equal Employer. Beamon People är unika som techbolag genom att de är jämställda (48% kvinnor.) De är även helt jämställda i såväl ledningsgrupp som säljgrupp. De är också det första företaget i IT-branschen att ingå partnerskap med Women for Leaders. Genom partnerskapet får Beamon People symbolen “Equal employer” som visar både internt som externt att jämställdhet är ett strategiskt och prioriterat område. Läs mer i pressreleasen.