Intervju med Cindy Andersen

Cindy Andersen, Global Business Area Manager Kitchen & Dining - IKEA 

Vad gjorde att du sökte till programmet? 

Jag hade haft olika ledarroller i över 10 år och kände att det var dags att göra en ledarskapsinventering – det vill säga återbesöka mina värderingar, bestämma vilka styrkor jag ville lämna i det förflutna, vad jag ville bygga vidare på och vad jag ville utveckla framåt i mitt ledarskap.

I kombination med att omvärlden förändras, mångt och mycket drivet av allt som digitaliseringen medför kände jag att programmet hade relevanta komponenter, i kombination med en modernt förhållningssätt till ledarskap, som jag själv tror på.

Vilka utmaningar har du i din roll och ditt företag i dag? 

Utveckling betyder förändring, och har och kommer alltid vara essentiellt i såväl ledarskap som för företag för att fortsatt relevans. Den stora skillnaden är att idag händer det i mycket snabbare takt än innan.

Den stora utmaningen som ledare och företag har är att som minimum kunna hålla samma förändringstakt som världen runtomkring, kombinerat med en stor portion nyfikenhet på det som sker för att utvecklas i rätt riktning. Nyfikenhet på hur samhället förändras, och därmed också förändringar i förväntningar, drömmar och behov hos människor – och kunna möta upp dessa. Samtidigt är det extra viktigt att grundas i sina fortsatt relevanta styrkor, värderingar och syfte som ledare och företag, och vara tydlig i dessa, för att säkra att kulturen återspeglar dessa på resan.  

Vad utmärker just det här programmet ? 

För det första är det en program som har modet att definiera en syn på vad som är framtidens ledarskap, och har designat innehållet därefter. Det genomsyrar valet av inspirerande co-designers med olika bakgrund och erfarenheter, teman på de olika modulerna samt upplägget av dessa både teoretiskt och praktiskt.

Det finns en tydlig röd tråd i linje med de utmaningar ledare och företag står inför som är förankrat i verkligheten, och en dynamisk kombination av olika verktyg för att verkligen kunna åstadkomma de mål jag satt upp i början på programmet. Det är dessutom en fantastisk plattform för att lära av såväl co-designer som andra deltagare i programmet och bygga ett starkt nätverk av otrolig kompetens från olika industrier och med olika erfarenheter.

Vilken direkt nytta kan du se att du får med dig till din organisation och till dig själv? 

Ledarskap för mig är en konstant resa, att vara nyfiken, lära känna sig själv och att utmana sig själv att hela tiden utvecklas. Det är ju individer som är organisationen, så när jag och människor runtomkring utvecklas så utvecklas ju också företaget.

Först när jag leder mig själv kan jag leda andra, och programmet har gjort att jag bottnat än mer i mina värderingar, vad som är viktigt och med det förhoppningsvis förbättrat mitt ledarskap för andra. Dessutom känner jag mig bättre rustad att möta de möjligheter vi har med digitaliseringen. Dessutom har jag fått med mig ett antal konkreta verktyg att använda i min egna organisation för både individ, team och affärsutveckling.

Vilka ska gå programmet tycker du? 

Nyfikna ledare som vill ta sitt ledarskap till nästa nivå, som gärna lett medarbetare under några år, och känner att det är dags att ta nästa steg i sin utveckling och har motivationen att investera kraft och energi just då för detta.