Intervju med Eva Trouin

Eva Trouin, Country Manager Sweden @ Nordnet

Vad gjorde att du sökte till programmet? 

Jag sökte ett ledarprogram som kunde stärka mig i min roll idag och samtidigt klä mig inför än större uppdrag.

Viktiga kriterier var att utbildningen skulle vara framtidssäkrad, för mig innebär det att den inte enbart bygger på traditionella teorier utan kombinerar dessa med framtidsscenarier – exv. vilka kunskaper krävs för att leda ett företag utifrån de megatrender vi ser. Tillsammans med min chef hade vi scannat marknaden i över ett år när vi fick syn på Women for Leaders Premium Leadership program. Programmet skiljde sig från vad vi tidigare sett på marknaden och var helt i linje med vad vi eftersökte.

Vilka utmaningar har du i din roll och ditt företag i dag? 

Vi verkar i en teknologisk revolution med exponentiell karaktär.

Att bli en vinnare ställer höga krav på ledarskap, att förstå och agera på trender, nya teknologier och kunna anpassa verksamheten därefter på ett hållbart sett. Som Sverigechef utmanas jag dagligen att våga tänka nytt och inte fastna i invanda mönster, att förenkla det komplexa och vara det bästa alternativet för både kunder och medarbetare.

Vad utmärker just det här programmet? 

Nytänkande och framtidsanpassat.

Att modulerna skapats av co-designers, framgångsrika kvinnliga förebilder, som själva är delaktiga och otroligt generösa med kunskap och erfarenhet ger en dimension jag inte kunde förutse inför start. Programmet har givit en stark utväxling både av personlig och professionell utveckling.

Vilken direkt nytta kan du se att du får med dig till din organisation och till dig själv? 

Jag har fått verktyg, kunskap och självförtroende i att leda både mig själv, företag och människor framgångsrikt i den digitala/tekniska revolutionen.

Utöver det har jag ett unikt nätverk med fantastiska starka, framgångsrika kvinnliga ledare som kommer finnas där för varann under våra gemensamma förändringsresor.

Vilka ska gå programmet tycker du? 

Alla kvinnor i ledande befattningar som vill framtidssäkra sig själva och sitt ledarskap för förändring – lead the change and change the lead.