Intervju med Frida Bauer

Frida Bauer, VP Head of Chassis and Cab Production @ Scania Latin America 

Vad gjorde att du sökte till programmet? 

Jag fastnade för detta program för att det är hands-on och baserat på verkligheten, men även för möjligheten att utöka mitt nätverk.

I efterhand så måste jag säga att nätverket som skapades har gett mig MYCKET mer än vad jag forväntade mig och jag är säker på att jag kommer ha nytta av det i resten av mitt liv. 

Vad utmärker just det här programmet? 

Jag tycker det är tre saker som utmärker programmet:

– Samhörigheten och nätverket som byggs mellan deltagare och co-designers är starkt, prestigelöst och handlar om att skapa den bästa versionen av oss själva!

– Det är ett väldigt generöst och verklighetsbaserat program som bjussar på beprövade verktyg, reflektioner och lärdomar ifrån erfarna ledare.

– Programmet tar hänsyn till hela individen och vad vi som individer behöver for att må och prestera bra.

Vilken nytta ser du att du fått med dig till din organisation och till dig själv? 

Det givna svaret att en stor verktygslåda som går att applicera direkt och ett fantastiskt nätverk!

Utöver det har jag blivit starkt i min roll som ledare och det jag står for, vilket gjort mig tryggare i att våga prova nya saker och även tydligare.

Vilka ska gå programmet tycker du? 

Alla erfarna ledare som vill utveckla sig själva, utveckla organisationer samt vara med och påverka idag och i framtiden!