Intervju med Siri Hane

Siri Hane - Director of Business Insight @ Enento Group 

Vad gjorde att du sökte till programmet? 

 

Jag hade kommit till en punkt där jag kände att jag ville utveckla mitt ledarskap. Jag var på jakt efter nya insikter, verktyg, infallsvinklar och tittade på de flesta ledarskapsprogram på marknaden. Jag föll för WFL då innehållet med de olika modulerna kändes helt rätt för mig.

Vad utmärker just det här programmet? 

 

Det är så konkret och ”hands-on”, man får med sig verktyg, övningar och insikter som man direkt kan applicera och använda tillsammans med sina team. WFL skapar också en miljö där man känner sig otrolig trygg och uppskattad, vilket gör att man kan dela insikter och reflektioner på ett sätt som jag tidigare inte upplevt.

Vilken nytta ser du att du fått med dig till din organisation och till dig själv? 

 

De olika modulerna i programmet täcker väldigt väl in de utmaningar som vår organisation står inför idag. Vi är ett börsnoterat bolag med starkt resultatfokus och genom WFL har jag fått möjlighet att utveckla ett ledarskap som möjliggör kreativitet, innovation och genomförandekraft. Mina medarbetare har fått testa på olika övningar från programmet och vi har tillsammans stärkt oss som team.

Vilka ska gå programmet tycker du? 

 

Jag rekommenderar WFL till alla som verkligen vill utvecklas som ledare, som har ett stark bas inom ledarskap men ytterligare vill grunda sig i sina värderingar, sin ledarskapsstil och få nya vägar och angreppssätt för att nå resultat för sin organisation.