Intervju med Louise Callenberg

Louise Callenberg, Sektionschef digital förnyelse och samverkan - SKL 

Vad gjorde att du sökte till programmet?  

Jag sökte ett sammanhang där jag utvecklade min förmåga att leda på hög, strategisk nivå i en komplex värld där det ställs höga krav på innovationskompetens, strategisk skicklighet och värderingsdrivet ledarskap.

Jag sökte också ett sammanhang där jag fick inspireras av de som är mina förebilder och hitta nya likar att utvecklas med. Att det endast är kvinnor är för mig spot on. Det behövs fler kvinnor som tar ledning och är vägvisare för framtiden i vårt samhälle.

Vilka utmaningar har du i din roll och ditt företag i dag?  

Jag ingår i en organisation som liksom många andra äldre offentliga institutioner står inför stora omställningar. Att leda rätt, hushålla med krafter och satsa där vi behöver gasa är svårt.

Lika svårt är det att ändra på det som fungerat så länge, men som den digitala utvecklingen med all tydlighet pekar på kommer behöva förädlas. Det är en enorm kultur- och kompetensresa inom ledarskap som vi är mitt i inom offentlig sektor. Men också det som gör mitt jobb engagerande och angeläget. Framtiden har goda möjligheter att bli riktigt fin för alla som bor och verkar i Sverige om vi klarar omställningen tillsammans.

Vad utmärker just det här programmet?  

Engagemang, empati och nerv. Här är vi närvarande, här är vi praktiska för vi går från idé till verkstad.

Vi använder hela människan för att leda och vi får verktyg att stå stadigt, leda tydligt och ge motivation på färden. En annan tydlig sak är att man bidrar i det här programmet. Det är uppbyggt på engagemang hos superkrafterna i co-designers som inspirera till ledarskap och bygger självförtroende hos oss som är med. Men vi får också bidra med reflektioner, case, egna insikter och kunskaper. Det är ett program med lärandet i centrum. Jag kommer ha det med i min ledarryggrad så länge jag lever och verkar.

Vilken direkt nytta kan du se att du får med dig till din organisation och till dig själv?  

Jag har praktiserat en hel del av de verktyg som vi fått med oss. Jag tror på att pröva för att lära. Med bra instruktioner och trygga miljöer att testa i har det varit enkelt att sedan prova på hemmaplan.

Det har varit uppskattat för allt från att bygga starka team, till kultur och värderingar för skapande av bra spelregler för oss. Vi har etablerat agilt arbetssätt och vi har tagit fram strategi för organisationen under det senaste halvåret. I alla dessa delar har jag tagit intryck av vårt lärande i WFL. Men jag är framför allt en starkare individ genom systerskapet. Det har fått mig att tro på mina förmågor så oändligt mycket mer.

Vilka ska gå programmet tycker du? 

Om man vill vara en modern ledare i en komplex och till viss del expansiv och föränderlig omgivning är detta ett program för dig. Vill du dessutom att jämlikhet och mångfald ska råda på arbetsmarknaden så ger programmet extra kring det.