Undersökningen bygger på kvantitativ data med över 550 kvinnliga respondenter och visar att 6 av 10 kvinnor vill bli ledare men att nästan hälften känner sig vilsna i karriären. Över hälften har dessutom känt sig mer vilsna de senaste åren. Undersökningen visar också att 3 av 4 kvinnor inte har någon mentor som karriärstöd men att ungefär lika många vill ha en mentor och anser att det är ett av de viktigaste karriärstöden som finns.

– I tio års tid har jag i Karriärpodden intervjuat närmare 300 av Sveriges främsta kvinnliga ledare, där vikten av en mentor i karriären ständigt framkommit som en framgångsfaktor. Undersökningen befäster nu att mentorskap är oerhört viktigt för att ta sig framåt i karriären, säger Eva Ekedahl, co-founder Women for Leaders.

– Vi på Women for Leaders vill se fler kvinnor leda företag och länder, fler kvinnor i bolagsstyrelser och fler kvinnliga ägare. Om fler kvinnor får möjlighet till en mentor kan vi stärka resan mot ett mer jämställt arbetsliv, säger Jeanna Rutherhill, co-founder Women for Leaders.

Dessutom slår undersökningen fast att 3 av 4 kvinnor som har en mentor inte upplever att de är vilsna i karriären. Dessa kvinnor har generellt en ledarposition eller medarbetaransvar. Vidare visar undersökningen att kvinnor med ansvar för medarbetare eller i ledande position är mycket mindre benägna att känna sig vilsna i karriären.

– Resultatet från undersökningen visar vikten av att undersöka vad kvinnor behöver för att ta sig framåt i karriären. Representativa och inkluderande undersökningar leder till mer pricksäkra och korrekta insikter. Vi lever i en värld som är under konstant förändring och det är viktigare än någonsin att fördjupa förståelsen och fatta viktiga beslut på representativa grunder, säger Suzan Hourieh Lindberg, vd på Perspetivo.

Om undersökningen

Kvantitativ undersökning genom Perspetivos representativa nationella panel.555 respondenter slutförde undersökningen.Demografisk åldersfördelning och andra demografiska parametrar stämmer väl överens med SCB:s data för 2022.Undersökningen har 95% konfidensgrad med 4% felmarginal.För ytterligare information kontakta:Alexandra Vass, presskontakt, Adersten&Norlin Communicationsalexandra@aderstennorlin.com / +46 (0) 70 – 771 51 65

Om Women for LeadersWomen for Leaders grundades 2016 av Eva Ekedahl och Jeanna Rutherhill med målet att se fler kvinnor i ledande positioner och bolagsstyrelser samt fler kvinnliga ägare och entreprenörer. Syftet med grundarnas alla verksamheter – Women for Leaders, Karriärpodden och EQ Executive Search – är att driva utvecklingen mot ett mer jämställt och hållbart näringsliv genom nätverk, ledarskapsutveckling, rekrytering samt genom att lyfta fram inspirerande kvinnor och ämnen som möjliggör ett jämställt arbetsliv och ett modernt ledarskap. Nu släpper grundarna även den digitala plattformen Signe som är en digital språngbräda för alla kvinnor som vill utvecklas oavsett var i karriären de befinner sig.