Föreläsningar & workshops

Vill du också öka ditt företags lönsamhet genom ökad kreativitet, bättre kundnöjdhet och medarbetarnöjdhet?

Föreläsningar & Workshops 

Vill du också öka ditt företags lönsamhet genom ökad kreativitet, bättre kundnöjdhet och medarbetarnöjdhet?

Genom att stärka företagets medvetenhet kring jämställdhet och
med inkluderande kultur hjälper vi era medarbetare att nå sin fulla potential. Women for Leaders har lång erfarenhet av grupp- och ledarutveckling för att skapa förutsättningar för öppenhet och förståelse för att olikheter och balanserade grupper främjar verksamheten.

Vi skräddarsyr föreläsningar och workshops utifrån vad ert företag behöver. Vi har t ex föreläst om hur ledningsgrupper kan arbeta med sina omedvetna föreställningar, det moderna ledarskapet, hur företag kan bli jämställda arbetsgivare.

Equal Employer Märkning 

Women for Leaders utfärdar märkningen “Equal Employer” till de företag och organisationer som följer Women for Leaders riktlinjer.

Genom märkningen kan omvärlden och medarbetarna känna sig trygga med att ledningen arbetar aktivt med jämställdhetsarbetet genom konkreta handlingsplaner. Women for Leaders utfärdar märkningen “Equal employer” och coachar företagsledningen i arbetet.

Arbeta aktivt för inkluderande företagskultur och värderingar

Säkerställa att rekryteringsprocesser och alla rekryteringar som genomförs är könsneutrala
Arbeta aktivt för en jämställd lönesättning och bedömningspolicy

Skapa förutsättningar för ett hållbart arbetsliv där det är balans mellan jobb, fritid och familjeliv.

Equal employer Coachning 

Alla är olika.

Vi hjälper er med att sätta upp handlingsplaner, mätpunkter och välja de verktyg som passar er organisation bäst, allt för att göra en så stor skillnad som möjligt, på ett sätt som passar er.

Fyra framforskade* fokusområden
 

En metod med konkreta handlingsplaner som sätter fart på ditt jämställdhetsarbete.

Jämställdhet kan verka svårt och kännas övermäktigt. Det behöver det inte vara. Vi hjälper er att sätta upp konkreta handlingsplaner utifrån fyra fokusområden, och lär er att mäta framsteg pa ett enkelt sätt.

Våra fokusområden


Företagskultur

Att arbeta aktivt för en inkluderande företagskultur. En organisations kultur består av de normer, värderingar och attityder som skapar de beteenden som ligger till grund för ett företag. ”Det är så här vi gör på detta företaget”, är ett uttryck en ibland kan höra, vilket kan vara en ganska bra förklaring av hur en del av kulturen ser ut på just det företaget

Rekrytering

Könsneutrala rekryteringar och rekryteringsprocesser

Belöning & bedömning

Jämställd lönesättning och bedömningspolicy

Hållbart arbetsliv

Skapa förutsättningar för balans mellan jobb, fritid och familjeliv.

Competencer - rådgivning 

Det ska vara enkelt att få hjälp.

I samarbete med Competencer så ger vi dig möjligheten att prata med en ledarskapscoach när du sitter på kontoret, en psykolog hemifrån soffan eller en kostrådgivare när du ligger i hängmattan på landet.

"Jämställdhet är en självklarhet för oss. Vi är väldigt glada över samarbetet med Women for Leaders. Förhoppningsvis kan vi bli förebilder i den här viktiga frågan och tillsammans leda en positiv förändring mot större jämställdhet i näringslivet."

DANIEL J:SON LINDH, VD PÅ BEAMON PEOPLE